Prohlášení o ochraně osobních údajů

Úvod

Děkujeme vám za váš zájem o webové stránky společnosti Merck KGaA (v tomto prohlášení stručně označované jako „Merck“). Problematika celkové ochrany osobních údajů patří k oblastem, kterým věnujeme velkou pozornost a dodržujeme veškeré platné národní a evropské právní předpisy upravující ochranu osobních údajů. S tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vám proto chceme poskytnout informace o typech údajů, které můžeme shromažďovat a jakým způsobem tyto údaje používáme.

Ukládání a využívání dat

Jakožto návštěvník našich webových stránek zůstáváte anonymní. Data, která ukládáme a analyzujeme, se používají pouze pro statistické účely nebo např. pro stálé zvyšování kvality našich služeb. Data ukládáme na našich serverech, a to včetně jména Vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze které jste nás navštívili, webových stránek společnosti Merck, které jste si prohlíželi, Vaší IP adresy, data a doby trvání Vaší návštěvy.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, pokud použijete určité služby, pro něž Vaše údaje požadujeme, nebo pokud jste nám k tomu dobrovolně poskytli svůj výslovný souhlas. Toto můžete učinit např. při registraci, při vyplňování formulářů nebo zasláním e-mailu, v rámci objednávání produktů nebo služeb, zasláním dotazu nebo požadavku na zaslání materiálů. Pokud se nejedná o stav, kdy musíme vyhovět jiným právním předpisům, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely, ke kterým máme Váš souhlas.

Vaše osobní údaje budou s námi sdílet pouze třetí strany, pokud je toto za účelem poskytnutí vámi požadované služby zapotřebí, nebo pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas. Pokud byly údaje uvolněny pro použití dceřinými společnostmi Merck a pokud toto povolení zahrnuje přenos údajů do jiných zemí, společnost Merck zajistí, aby dovozce údajů byl rovněž vázaný určitou úrovní ochrany údajů.

Uchovávání údajů

Data ukládáme tak, jak vyplývá z právní povinnosti nebo po dobu, která je zapotřebí pro poskytnutí vámi požadované služby, nebo jak je potvrzeno v příslušném souhlasu.

Právo kontrolovat, korigovat a namítat

Máte oprávnění kontrolovat a opravovat své osobní údaje, které jsme uložili s Vaším souhlasem, a můžete také kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro budoucnost. Stačí, když odešlete e-mail na adresu ecommercemm@merckgroup.com.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost

Naši zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování údajů, jsou při používání osobních údajů povinni zachovávat důvěrnost. Opatření, prostřednictvím kterých zajišťujeme ochranu osobních údajů, neustále zdokonalujeme, aby odrážela dosažený technický vývoj.

Cookies a Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, což je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, které pomáhají u webových stránek analyzovat, jakým způsobem je uživatelé používají. Informace, které cookies vygenerovaly na základě Vaší činnosti na našich webových stránkách, jsou přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách společnost Google převede Vaši IP adresu ještě na území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena celá IP adresa a teprve tam je převáděna do zkrácené podoby. Na těchto webových stránkách je anonymizace IP adresy aktivní. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení Vašich přístupů na webovou stránku, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky souvisejících s přístupy na webovou stránku a používáním internetu. IP adresu, kterou služba Google Analytics získá z Vašeho internetového prohlížeče, nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji, které má společnost Google v držení. Ukládání cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče. Upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Zabránit shromažďování dat službou Google Analytics můžete do budoucna zabránit také tím, že si z níže uvedené ho odkazu stáhnete a nainstalujete doplněk do internetového prohlížeče: „http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de“.

Informace o cookies používaných na našich webových stránkách můžete nalézt zde.

Kontakt

Máte-li dotazy nebo návrhy, kontaktujte prosím našeho pracovníka pro ochranu soukromí.

Norbert Moeren
Pracovník pro ochranu soukromí ve společnosti Merck KGaA
Telefon: +49(0)6151 72 0
Fax: +49(0)6151 72 2000
e-mail: privacy@merckgroup.com