A part of Merck

802304 | (-)-Chinin

802304
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   130-95-0205-003-2C₂₀H₂₄N₂O₂324.43 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8023040025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number802304
     Synonyms6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol
     References
     Product Information
     CAS number130-95-0
     EC number205-003-2
     Hill FormulaC₂₀H₂₄N₂O₂
     Molar Mass324.43 g/mol
     HS Code2939 20 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application(-)-Quinine for resolution of racemates for synthesis. CAS 130-95-0, pH 9.0 (0.5 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point174 - 178 °C (rozklad)
     pH value9.0 (0.5 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density110 - 140 kg/m3
     Solubility0.5 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     H334: Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P342 + P311: Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     RTECSVA6020000
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangersenzibilizující
     R PhraseR 42/43
     Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.
     S PhraseS 22-24-37-45
     Nevdechujte prach.Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HClO₄)≥ 99.0 %
     Melting range (lower value)≥ 174 °C
     Melting range (upper value)≤ 178 °C
     Spec. rotation [α²0/D (c=1 in H₂SO₄ 0.1 mol/l)-285.0 - -275.0 °
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Process Chemicals for Cosmetics
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcohols > Substituted Alcohols > Aminoalcohols
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Reagents for Resolving Racemates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Reagents for Resolving Racemates
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Reagents for Resolving Racemates