A part of Merck

824429 | (4S,5S)-(+)-4,5-Bis(difenylfosfinomethyl)- 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan

824429
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   37002-48-5253-307-9C₃₁H₃₂O₂P₂498.54 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8244290500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 500 mg
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number824429
     Synonyms(+)-DIOP, (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane, (+)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-D-threitol
     References
     Product Information
     CAS number37002-48-5
     EC number253-307-9
     Hill FormulaC₃₁H₃₂O₂P₂
     Molar Mass498.54 g/mol
     HS Code2932 99 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane for synthesis. CAS 37002-48-5, molar mass 498.54 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Melting Point86 - 89 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerdráždivý
     R PhraseR 36/37/38
     Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (HPLC, area%)≥ 95.0 % (a/a)
     Melting range (lower value)≥ 87 °C
     Melting range (upper value)≤ 91 °C
     Spec. rotation [α²0/D (c=2 in benzene)+11.5 - +13.5 °
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Reagents for Enantioselective Synthesis > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ketones > Ketales
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ketones > Ketales
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Catalysts for Pharma > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Products for Enantioselective Synthesis > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Reagents for Enantioselective Synthesis > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Catalysts > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Catalysts for Pharma > Catalysts, Ligands
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Catalysts > Catalysts for Enantioselective Synthesis
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Catalysts > Catalysts, Ligands
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Catalysts > Catalysts, Ligands
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ketones > Ketales