A part of Merck

808285 | 1,2,3-Trichlorbenzen

808285
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   87-61-6201-757-1C₆H₃Cl₃C₆H₃-1,2,3-(Cl)₃181.44 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8082850100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8082851000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number808285
       Description1,2,3-Trichlorobenzene
       References
       Product Information
       CAS number87-61-6
       EC number201-757-1
       Hill FormulaC₆H₃Cl₃
       Chemical formulaC₆H₃-1,2,3-(Cl)₃
       Molar Mass181.44 g/mol
       HS Code2903 99 90
       Structure formula Image
       Applications
       Application1,2,3-Trichlorobenzene for synthesis. CAS 87-61-6, chemical formula C₆H₃-1,2,3-(Cl)₃. 1,2,3-Trichlorobenzene MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point220 - 222 °C
       Explosion limit2.5 - 6.6 %(V)
       Flash point112 °C
       Ignition temperature571 °C
       Melting Point51 - 54 °C
       Vapor pressure1.33 hPa (20 °C)
       Bulk density1690 kg/m3
       Solubility0.02 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1830 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
       Precautionary Statement(s)P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
       P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
       Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Dangerous for the environment
       Categories of dangerzdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
       R PhraseR 22-50/53
       Zdraví škodlivý při požití.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
       S PhraseS 24/25-61
       Zamezte styku s kůží a očima.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 49 °C
       Melting range (upper value)≤ 53 °C
       Identity (IR)passes test
       Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organohalogen Compounds > Aromatic Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organohalogen Compounds > Aromatic Halides
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organohalogen Compounds > Aromatic Halides