A part of Merck

842116 | Kyselina 1,3-dimethylbarbiturová

842116
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   769-42-6212-211-7C₆H₈N₂O₃156.14 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8421160005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8421160100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number842116
       References
       Product Information
       CAS number769-42-6
       EC number212-211-7
       Hill FormulaC₆H₈N₂O₃
       Molar Mass156.14 g/mol
       HS Code2933 54 00
       Applications
       Application1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point120 - 124 °C
       pH value2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (kal)
       Bulk density500 kg/m3
       Solubility60 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1780 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H318: Způsobuje vážné poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné brýle.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý
       R PhraseR 22-41
       Zdraví škodlivý při požití.Nebezpečí vážného poškození očí.
       S PhraseS 26-37/39
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (acidimetric)≥ 98.0 %
       Melting range (lower value)≥ 120 °C
       Melting range (upper value)≤ 124 °C
       Identity (IR)passes test