A part of Merck

820937 | 1,3-Trimethylenoxid

820937
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   503-30-0207-964-3C₃H₆O58.07 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8209370005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number820937
     Synonyms1,3-Propylene oxide, Oxetane
     References
     Product Information
     CAS number503-30-0
     EC index number603-058-00-0
     EC number207-964-3
     Hill FormulaC₃H₆O
     Molar Mass58.07 g/mol
     HS Code2932 99 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,3-Trimethylene oxide for synthesis. CAS 503-30-0, molar mass 58.07 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point49 - 50 °C (1013 hPa)
     Density0.90 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit2.4 %(V)
     Flash point-28 °C
     Melting Point-97 °C
     Vapor pressure350 hPa (20 °C)
     Solubility1000 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý
     R PhraseR 11-20/21/22
     Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
     S PhraseS 9-16-26-29
     Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Nevylévejte do kanalizace.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1280 , 3, I
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1280 , 3, I
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.895 - 0.899
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 4-membered Rings (e.g. Oxetanes)