A part of Merck

840143 | 1,4-Butanediolmonovinylether

840143
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   17832-28-9241-793-5C₆H₁₂O₂116.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8401430050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number840143
     References
     Product Information
     CAS number17832-28-9
     EC number241-793-5
     Hill FormulaC₆H₁₂O₂
     Molar Mass116.15 g/mol
     HS Code2909 49 80
     Structure formula Image
     Applications
     Application1,4-Butanediolmonovinylether (stabilized with potassium hydroxide) for synthesis. CAS 17832-28-9, molar mass 116.15 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point189 °C (1013 hPa)
     Density0.94 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.4 - 9.9 %(V)
     Flash point88 °C DIN 51758
     Ignition temperature225 °C DIN 51794
     Melting Point-33 °C
     Vapor pressure0.3 hPa (20 °C)
     Solubility75 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 1738 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Krysa > 2000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 22-36-52/53
     Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 61
     Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladujte při <= 20°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
     Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.942 - 0.946
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Alcohols > Substituted Alcohols > Alcohols with Other Substituents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ethers > Hydroxyethers > Hydroxymonoethers
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ethers > Hydroxyethers > Hydroxymonoethers
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Alcohols > Substituted Alcohols > Alcohols with Other Substituents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Alcohols > Substituted Alcohols > Alcohols with Other Substituents
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ethers > Hydroxyethers > Hydroxymonoethers