A part of Merck

801822 | 1-Benzyl-4-piperidinon

801822
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   3612-20-2222-782-4C₁₂H₁₅NO189.25 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8018220050
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 50 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number801822
     SynonymsN-Benzyl-4-piperidone
     References
     Product Information
     CAS number3612-20-2
     EC number222-782-4
     Hill FormulaC₁₂H₁₅NO
     Molar Mass189.25 g/mol
     HS Code2933 39 99
     Structure formula Image
     Applications
     Application1-Benzyl-4-piperidinone for synthesis. CAS 3612-20-2, molar mass 189.25 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point248 °C (1013 hPa)
     Density1.06 g/cm3 (20 °C)
     Flash point71 °C
     Solubility12 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý
     R PhraseR 22-36/38
     Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči a kůži.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.058 - 1.060
     Identity (IR)passes test