A part of Merck

843834 | 1-Brom-3-methoxypropan

843834
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   36865-41-5C₄H₉BrO153.02 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8438340025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number843834
     References
     Product Information
     CAS number36865-41-5
     Hill FormulaC₄H₉BrO
     Molar Mass153.02 g/mol
     HS Code2909 19 90
     Structure formula Image
     Applications
     Application1-Bromo-3-methoxypropane for synthesis. CAS 36865-41-5, pH 6 - 7 (H₂O). 1-Bromo-3-methoxypropane MSDS and product info below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point121 °C (1013 hPa)
     Density1.36 g/cm3
     Flash point43 °C
     pH value6 - 7 (H₂O)
     Vapor pressure6.6 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 930 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H302: Zdraví škodlivý při požití.
     H331: Toxický při vdechování.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý
     R PhraseR 10-20/22
     Hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.
     S PhraseS 24/25
     Zamezte styku s kůží a očima.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1993 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1993 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.5 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)1.355 - 1.365
     Identity (IR)passes test