A part of Merck

820544 | 1-Dodekanthiol

820544
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   112-55-0203-984-1C₁₂H₂₆SCH₃(CH₂)₁₁SH202.39 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8205440250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8205441000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8205449011
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Plastový kanystr 10 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number820544
         SynonymsLauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
         Description1-Dodecanethiol
         References
         Product Information
         CAS number112-55-0
         EC number203-984-1
         Hill FormulaC₁₂H₂₆S
         Chemical formulaCH₃(CH₂)₁₁SH
         Molar Mass202.39 g/mol
         HS Code2930 90 98
         Structure formula Image
         Applications
         Application1-Dodecanethiol for synthesis. CAS 112-55-0, chemical formula CH₃(CH₂)₁₁SH. 1-Dodecanethiol MSDS or SDS, and related info below.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point275 °C (1013 hPa)
         Density0.845 g/cm3 (20 °C)
         Flash point127 °C
         Ignition temperature230 °C
         Melting Point-7 °C
         Vapor pressure0.002 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa > 2000 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
         Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
         WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
         Disposal6
         Sulfidy a siřičitany, stejně jako jiné redukující látky, anorganické kyanidy a isonitrily: za stálého míchání nalijte do roztoku chlornanu sodného (Kat.č. 105614) a v případě potřeby nechejte reagovat i několik dní. Pozor: některé látky mohou velmi bouřlivě reagovat! Odvádějte toxické nebo výbušné plyny, které mohou během reakce vznikat. Nadměrné množství oxidantu musí být neutralizováno thiosíranem sodným (Kat.č. 106513). Kontejner D nebo E.
         Safety Information
         Hazard Symbols Irritant
         Categories of dangerdráždivý
         R PhraseR 36/37/38
         Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
         S PhraseS 26-28
         Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3334 , 9, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)0.844 - 0.846
         Identity (IR)passes test

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         8205440250 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         8205441000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         8205449011 Plastový kanystrSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Inhibitors
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Auxiliaries for Cosmetics
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Regulators
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Inhibitors
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Regulators