A part of Merck

806072 | 1-Methyl-2-pyrrolidon

806072
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   872-50-4212-828-1C₅H₉NO99.13 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8060721000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8060722500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8060726025
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Nerezový barel 25 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         8060729011
         Zjišťuji dostupnost...
         Omezená dostupnostOmezená dostupnost
         Na skladě 
         Přerušeno
         Dostupné omezené množství
         Dostupnost bude potvrzena
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Bude poskytnuto
           Kontaktujte Zákaznický servis

           Ocelový barel 10 l
           Zjišťuji cenu...
           Cenu nelze zjistit
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           S dokončenou objednávkou Další informace
           Ušetřili jste ()
            
           Vyžádat nacenění
           8060729025
           Zjišťuji dostupnost...
           Omezená dostupnostOmezená dostupnost
           Na skladě 
           Přerušeno
           Dostupné omezené množství
           Dostupnost bude potvrzena
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Bude poskytnuto
             Kontaktujte Zákaznický servis

             Plastový kanystr 25 l
             Zjišťuji cenu...
             Cenu nelze zjistit
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             S dokončenou objednávkou Další informace
             Ušetřili jste ()
              
             Vyžádat nacenění
             Description
             Catalogue Number806072
             SynonymsNMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
             OverviewEMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA® we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA® solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
             References
             Product Information
             CAS number872-50-4
             EC index number606-021-00-7
             EC number212-828-1
             Hill FormulaC₅H₉NO
             Molar Mass99.13 g/mol
             HS Code2933 79 00
             Structure formula Image
             Applications
             Application1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®. CAS 872-50-4, pH 8.5 - 10.0 (100 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
             Biological Information
             Physicochemical Information
             Boiling point202 °C (1013 hPa)
             Density1.03 g/cm3 (20 °C)
             Explosion limit1.3 - 9.5 %(V)
             Flash point91 °C
             Ignition temperature245 °C
             Melting Point-24 °C
             pH value8.5 - 10.0 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
             Vapor pressure0.32 hPa (20 °C)
             Solubility1000 g/l
             Dimensions
             Materials Information
             Toxicological Information
             LD 50 oralLD50 Krysa 3598 mg/kg
             LD 50 dermalLD50 Králík 8000 mg/kg
             Safety Information according to GHS
             Hazard Pictogram(s)

             Hazard Statement(s)H360D: Může poškodit plod v těle matky.
             H315: Dráždí kůži.
             H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
             H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
             Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
             P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
             P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
             P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
             RTECSUY5790000
             Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
             WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
             Disposal3
             Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
             Safety Information
             Hazard Symbols Toxic
             Categories of dangertoxické pro reprodukci, dráždivý
             R PhraseR 61-36/37/38
             Může poškodit plod v těle matky.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
             S PhraseS 53-45
             Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
             Product Usage Statements
             Storage and Shipping Information
             StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
             Packaging Information
             Transport Information
             Supplemental Information
             Specifications
             Purity (GC)≥ 99.5 %
             Identity (IR)conforms
             Density (d 20 °C/ 4 °C)1.031 - 1.033
             Acidity≤ 0.0002 meq/g
             Alkalinity≤ 0.003
             Water≤ 0.10 %

             Documentation

             MSDS

             Title

             Safety Data Sheet (SDS) 

             Certificates of Analysis

             Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
             8060721000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
             8060722500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
             8060726025 Nerezový barelSpecifikující dokument ve formátu PDF
             8060729011 Ocelový barelSpecifikující dokument ve formátu PDF
             8060729025 Plastový kanystrSpecifikující dokument ve formátu PDF

             Brochure

             Title
             and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

             Reach Use

             Název
             Reach Use

             Související produkty a aplikace

             Accessories (Primary)

             Katalogové číslo Popis  
             101114 Vypouštěcí systém pro rozpouštědla Zobrazit ceny a dostupnost
             106710 Čerpací systém pro nerezové sudy a nádrže Zobrazit ceny a dostupnost
             108803 Klíč pro otvírání sudů Zobrazit ceny a dostupnost
             902335 Dip tube Zobrazit ceny a dostupnost
             902698 Tlakové bezpečnostní zařízení 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost
             963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost
             964205 Redukční ventil, 0,2 bar s 2 hadicovými spojkami 6 x 8 mm a integrovaná bezpečnostní pojistka proti nadměrnému tlaku 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost

             Accessories (Secondary)

             Katalogové číslo Popis  
             100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
             107070 Antistatické zařízení Zobrazit ceny a dostupnost
             108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

             Související produkty: Brand Facete

             Kategorie

             Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Solvents for Lab Applications EMPLURA®
             Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Preparative Lab Applications EMPLURA®
             Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Production and Purification > Solvents for Lab Applications EMPLURA®