A part of Merck

820832 | 1-Methylpyrrol

820832
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   96-54-8202-513-7C₅H₇N81.12 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8208320100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8208320500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820832
       SynonymsN-Methylpyrrole
       References
       Product Information
       CAS number96-54-8
       EC number202-513-7
       Hill FormulaC₅H₇N
       Molar Mass81.12 g/mol
       HS Code2933 99 80
       Structure formula Image
       Applications
       Application1-Methylpyrrole for synthesis. CAS 96-54-8, pH 10.4 (10 g/l, H₂O, 10 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point111 - 113 °C (1013 hPa)
       Density0.91 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 - 8.5 %(V)
       Flash point16 °C
       Ignition temperature400 °C
       Melting Point-57 °C
       pH value10.4 (10 g/l, H₂O, 10 °C)
       Solubility13 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1400 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 400 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H315: Dráždí kůži.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý
       R PhraseR 11-22-38
       Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při požití.Dráždí kůži.
       S PhraseS 7-16-23-25
       Uchovávejte obal těsně uzavřený.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Nevdechujte páry.Zamezte styku s očima.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1992 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1992 , 3 (6.1), II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1992 , 3 (6.1), II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.909 - 0.910
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrroles, Indoles
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrroles, Indoles
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Heterocycles > Heterocycles with 5-membered Rings > Pyrroles, Indoles
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Flavors and Fragrances for Cosmetics