A part of Merck

841695 | 2,3-Dimethyl-2-buten

841695
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   563-79-1209-263-8C₆H₁₂84.16 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8416950025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number841695
     References
     Product Information
     CAS number563-79-1
     EC number209-263-8
     Hill FormulaC₆H₁₂
     Molar Mass84.16 g/mol
     HS Code2901 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Application2,3-Dimethyl-2-butene (stabilized) for synthesis. CAS 563-79-1, molar mass 84.16 g/mol.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point73 °C (1013 hPa)
     Density0.71 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.2 %(V)
     Flash point-8 °C
     Ignition temperature401 °C
     Melting Point-75 °C
     Vapor pressure133 hPa (20 °C)
     Solubility0.071 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
     H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
     P223: Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí.
     P301 + P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
     P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Flammable
     Harmful
     Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý
     R PhraseR 11-65
     Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
     S PhraseS 16-62
     Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3295 , 3, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3295 , 3, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3295 , 3, II
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.708 - 0.713
     Identity (IR)passes test