A part of Merck

806061 | 2-Methoxyethylacetát

806061
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   110-49-6203-772-9C₅H₁₀O₃CH₃COOCH₂CH₂OCH₃118.13 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8060610100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8060611000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8060612500
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 2.5 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number806061
         SynonymsEthylene glycol monomethyl ether acetate, O-Methyl glycol acetate, 3-Oxabutyl acetate, Acetic acid 2-methoxyethyl ester
         Description2-Methoxyethyl acetate
         References
         Product Information
         CAS number110-49-6
         EC index number607-036-00-1
         EC number203-772-9
         Hill FormulaC₅H₁₀O₃
         Chemical formulaCH₃COOCH₂CH₂OCH₃
         Molar Mass118.13 g/mol
         HS Code2915 39 00
         Structure formula Image
         Applications
         Application2-Methoxyethyl acetate for synthesis. CAS 110-49-6, chemical formula CH₃COOCH₂CH₂OCH₃. 2-Methoxyethyl acetate MSDS and related information.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point144 - 145 °C (1013 hPa)
         Density1.01 g/cm3 (20 °C)
         Explosion limit1.7 - 8.8 %(V)
         Flash point46 °C
         Ignition temperature380 °C DIN 51794
         Melting Point-65 °C
         Vapor pressure4.7 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 2900 mg/kg
         LD 50 dermalLD50 Králík 5303 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)


         Hazard Statement(s)H360FD: Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
         H226: Hořlavá kapalina a páry.
         H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
         Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
         P210: Chraňte před teplem.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
         Storage class3 Vznětlivé kapaliny
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal9
         Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Toxic
         Categories of dangertoxické pro reprodukci, zdraví škodlivý
         R PhraseR 60-61-20/21/22
         Může poškodit reprodukční schopnost.Může poškodit plod v těle matky.Zdraví škodlivý též při vdechování, styku s kůží a při požití.
         S PhraseS 53-45
         Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1189 , 3, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1189 , 3, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1189 , 3, III
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
         Density (d 20 °C/ 4 °C)1.004 - 1.007
         Identity (IR)passes test

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Monoesters with Other Functional Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Monoesters with Other Functional Groups
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Monoesters with Other Functional Groups