A part of Merck

821837 | 2-Methyl-2-propanthiol

821837
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-66-1200-890-2C₄H₁₀S(CH₃)₃CSH90.19 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8218370100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8218370500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number821837
       Synonymstert-Butyl mercaptan
       Description2-Methyl-2-propanethiol
       References
       Product Information
       CAS number75-66-1
       EC number200-890-2
       Hill FormulaC₄H₁₀S
       Chemical formula(CH₃)₃CSH
       Molar Mass90.19 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       Application2-Methyl-2-propanethiol for synthesis. CAS 75-66-1, chemical formula (CH₃)₃CSH. 2-Methyl-2-propanethiol MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point65 - 67 °C
       Density0.80 g/cm3 (20 °C)
       Flash point-26 °C
       Melting Point-1 - 0 °C
       Vapor pressure241 hPa (25 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 4729 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H315: Dráždí kůži.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal6
       Sulfidy a siřičitany, stejně jako jiné redukující látky, anorganické kyanidy a isonitrily: za stálého míchání nalijte do roztoku chlornanu sodného (Kat.č. 105614) a v případě potřeby nechejte reagovat i několik dní. Pozor: některé látky mohou velmi bouřlivě reagovat! Odvádějte toxické nebo výbušné plyny, které mohou během reakce vznikat. Nadměrné množství oxidantu musí být neutralizováno thiosíranem sodným (Kat.č. 106513). Kontejner D nebo E.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Irritant
       Categories of dangervysoce ho?lavý, dráždivý
       R PhraseR 11-38
       Vysoce hořlavý.Dráždí kůži.
       S PhraseS 9-16
       Uchovávejte obal na dobře větraném místě.Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2347 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2347 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2347 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.799 - 0.800
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aliphatic and Araliphatic Mercaptans