A part of Merck

814976 | 2-Methylthiofenol

814976
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   137-06-4205-276-8C₇H₈S124.21 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8149760005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 5 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number814976
     Synonymso-Thiocresol
     References
     Product Information
     CAS number137-06-4
     EC number205-276-8
     Hill FormulaC₇H₈S
     Molar Mass124.21 g/mol
     HS Code2930 90 99
     Structure formula Image
     Applications
     Application2-Methylthiophenol for synthesis. CAS 137-06-4, molar mass 124.21 g/mol. MSDS and product information below.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point194 °C (1013 hPa)
     Density1.054 g/cm3
     Explosion limit1.1 %(V)
     Flash point63 °C
     Melting Point14 °C
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     RTECSXT8750000
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal6
     Sulfidy a siřičitany, stejně jako jiné redukující látky, anorganické kyanidy a isonitrily: za stálého míchání nalijte do roztoku chlornanu sodného (Kat.č. 105614) a v případě potřeby nechejte reagovat i několik dní. Pozor: některé látky mohou velmi bouřlivě reagovat! Odvádějte toxické nebo výbušné plyny, které mohou během reakce vznikat. Nadměrné množství oxidantu musí být neutralizováno thiosíranem sodným (Kat.č. 106513). Kontejner D nebo E.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerdráždivý
     R PhraseR 36/37/38
     Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 96.5 % (a/a)
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aromatic and Heterocyclic Mercaptans
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aromatic and Heterocyclic Mercaptans
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Mercaptans > Aromatic and Heterocyclic Mercaptans