A part of Merck

100415 | Bujón A-1

100415
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   ph Value
   6.7 - 7.1 (31.5 g/l, H₂O, 25 °C)

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1004150500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number100415
     References
     Product Information
     HS Code3821 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value6.7 - 7.1 (31.5 g/l, H₂O, 25 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné brýle.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     R PhraseR 52/53
     Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 61
     Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications
     Appearance (clearness)clear
     Appearance (colour)yellowish to yellow
     pH-value (25 °C)6.7 - 7.1
     Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))good to very good
     Growth (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))good to very good
     Growth (Enterobacter aerogenes ATCC 13048)none to fair
     Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))none to fair
     Growth (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))none
     Growth (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063))none
     Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))+
     Gas (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012))+
     Gas (Enterobacter aerogenes ATCC 13048)none or poor
     Gas (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009))-
     Gas (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003))-
     Gas (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063))-
     Incubation: 3 hrs.; 35 °C; aerobic. 19 - 23 hrs.; 44.5 °C.

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Bioburden Testing > Microbiological Water Testing > Microbiological Water Testing for Hospital & Clinical
     Industrial Microbiology > Bioburden Testing > Microbiological Water Testing > Water Testing for Municipal & Environmental Water
     Industrial Microbiology > Bioburden Testing > Microbiological Water Testing > Microbiological Water Testing for Pharmaceutical & Cosmetics Industry
     Industrial Microbiology > Bioburden Testing > Microbiological Water Testing > Microbiological Water Testing for Food & Beverage Industry > Enrichment