A part of Merck

113753 | Acetonitril-D3

113753
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   2206-26-0218-616-5C₂D₃NCD₃CN44.07 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1137530001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 1 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1137530009
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Glas bottle pre packed 10x0.75 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number113753
       OverviewA wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
       References
       Product Information
       CAS number2206-26-0
       EC number218-616-5
       Hill FormulaC₂D₃N
       Chemical formulaCD₃CN
       Molar Mass44.07 g/mol
       HS Code2845 90 10
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationAcetonitrile-D3 deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv™. Acetonitrile-D3 CAS Number 218-616-5 Chemical Formula CD₃CN, molar mass 44.07 g/mol . Find Acetonitrile-D3MSDS MSDS, structural formula, and other information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point80 °C
       Density0.840 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit3.0 - 16 %(V)
       Flash point2 °C
       Ignition temperature525 °C
       Melting Point-42 °C
       Vapor pressure97 hPa (20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 2730 - 3800 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 988 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       H332: Zdraví škodlivý při vdechování.
       H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H312: Zdraví škodlivý při styku s kůží.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal1
       Rozpouštědla bez přítomnosti halogenů: Kategorie A.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Harmful
       Categories of dangervysoce ho?lavý, zdraví škodlivý, dráždivý
       R PhraseR 11-20/21/22-36
       Vysoce hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.Dráždí oči.
       S PhraseS 16-36/37
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1648 , 3, II
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1648 , 3, II
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1648 , 3, II
       Supplemental Information
       Specifications
       Deuteration degree≥ 99.96 %
       Water (NMR, H₂O)≤ 0.010 %
       Performance test (NMR-spectrum)passes test
       Water (K. Fischer, H₂O + D₂O)≤ 0.020 %