A part of Merck

820058 | Amylformiát

820058
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   638-49-3211-340-6C₆H₁₂O₂HCOO(CH₂)₄CH₃116.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8200580100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number820058
     SynonymsPentyl formate, Formic acid amyl ester, Formic acid pentyl ester
     References
     Product Information
     CAS number638-49-3
     EC index number607-018-00-3
     EC number211-340-6
     Hill FormulaC₆H₁₂O₂
     Chemical formulaHCOO(CH₂)₄CH₃
     Molar Mass116.15 g/mol
     HS Code2915 13 00
     Structure formula Image
     Applications
     ApplicationAmyl formate for synthesis. Amyl formate CAS No. 638-49-3, EC Number 211-340-6. Amyl formate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Boiling point129 - 131 °C (1013 hPa)
     Density0.89 g/cm3 (20 °C)
     Explosion limit1.7 - 10 %(V)
     Flash point26 °C
     Melting Point-73 °C
     Vapor pressure70 hPa (50 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa > 5000 mg/kg
     LD 50 dermalLD50 Králík > 5000 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
     Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
     RTECSLQ9370000
     Storage class3 Vznětlivé kapaliny
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerho?lavý, dráždivý
     R PhraseR 10-36/37
     Hořlavý.Dráždí oči a dýchací orgány.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1109 , 3, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1109 , 3, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1109 , 3, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)
     Density (d 20 °C/ 4 °C)0.886 - 0.889
     Identity (IR)passes test

     Související produkty a aplikace

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters
     Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Esters of Carboxylic Acid > Unsubstituted Monoesters