A part of Merck

113807 | Anaerocult® P

113807
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1138070001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastový sáček 25 x 1 set
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number113807
     References
     Product Information
     HS Code3824 99 96
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Bulk density550 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Hazard Statement(s)H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici vdechováním.
     H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerdráždivý, zdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 36-48/20-51/53
     Dráždí oči.Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 61
     Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3077 , 9, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3077 , 9, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Performance testpasses test

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1138070001 Plastový sáčekSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Technical Info

     Title
     Anaerocult P, 113807 MIBIO
     Anaerocult® P, 113807
     Clostridium perfringens Supplement, 100888
     Meat Liver Agar, 115045
     Reinforced Clostridial Agar, 105410
     SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI), 110235
     Sulfite Iron Agar, Base, 110864
     TSC Agar (Tryptose Sulfite Cycloserine Agar), Base, 111972
     TSN Agar (Perfringens Selective Agar acc. to MARSHALL), 105264
     WL Nutrient Agar, 110866

     Reach Use

     Název
     Reach Use

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     101611 Anaerocult® A mini Zobrazit ceny a dostupnost
     113829 Anaerocult® A Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     101611 Anaerocult® A mini Zobrazit ceny a dostupnost
     113829 Anaerocult® A Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     114226 Anaeroclip® Zobrazit ceny a dostupnost
     115112 Anaerotest® Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100888 Selektivní suplement pro Clostridium perfringens Zobrazit ceny a dostupnost
     105410 Klostridiální zesílený agar (RCA) Zobrazit ceny a dostupnost
     105452 Anaerobní agar podle BREWERa Zobrazit ceny a dostupnost
     110235 SPS agar Zobrazit ceny a dostupnost
     110864 Agar se siřičitanem a železem (základ) Zobrazit ceny a dostupnost
     110866 WL nutriční agar Zobrazit ceny a dostupnost
     110886 Krevní agar (základ) Zobrazit ceny a dostupnost
     111972 TSC agar Zobrazit ceny a dostupnost
     115045 Maso-játrový agar Zobrazit ceny a dostupnost
     115112 Anaerotest® Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Bifidobacteria
     IVD/OEM Materials & Reagents > Anaerobic System
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Clostridia & Sulfite reducing anaerobic Bacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Brucella
     Industrial Microbiology > Indicator Organisms for Food & Beverage Industry > Bifidobacteria
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Enterococci