A part of Merck

820117 | Kyselina azelainová

820117
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   123-99-9204-669-1C₉H₁₆O₄188.22 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8201170025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8201170100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number820117
       References
       Product Information
       CAS number123-99-9
       EC number204-669-1
       Hill FormulaC₉H₁₆O₄
       Molar Mass188.22 g/mol
       HS Code2917 13 90
       Applications
       ApplicationAzelaic acid for synthesis. CAS 123-99-9, molar mass 188.22 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point237 °C (20 hPa)
       Flash point210 °C
       Melting Point106 - 109 °C
       Vapor pressure1.3 hPa (178.3 °C)
       Solubility2.4 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa > 4000 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Krysa > 10 g/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       RTECSCM1980000
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangerdráždivý
       R PhraseR 36
       Dráždí oči.
       S PhraseS 24-26
       Zamezte styku s kůží.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)
       Melting range (lower value)≥ 106 °C
       Melting range (upper value)≤ 109 °C
       Identity (IR)passes test