A part of Merck

824425 | Bis(cyklookta-1,5-dien)rhodium(I )-tetrafluorborat

824425
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #Hill FormulaMolar Mass
   35138-22-8C₁₆H₂₄BF₄Rh406.08 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8244250250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 250 mg
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8244251000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number824425
       References
       Product Information
       CAS number35138-22-8
       Hill FormulaC₁₆H₂₄BF₄Rh
       Molar Mass406.08 g/mol
       HS Code2843 90 90
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationBis(cycloocta-1,5-dien)rhodium(I)-tetrafluoroborat for synthesis. CAS 35138-22-8, pH 7 (5 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density0.42 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point190 °C (rozklad)
       pH value7 (5 g/l, H₂O, 20 °C)
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H315: Dráždí kůži.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       Precautionary Statement(s)P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
       P280: Používejte ochranné rukavice.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class8A Hořlavé, leptavé nebezpečné látky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal27
       Rezidua obsahující drahé kovy, které lze vytěžit zpět, musí být recyklována. Kontejner H.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující
       R PhraseR 22-36/37/38-43
       Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
       S PhraseS 24-37
       Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1759 , 8, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1759 , 8, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1759 , 8, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (on Rh)24.0 - 26.0 %
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Organoelement Compounds > Organometal Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Organoelement Compounds > Organometal Compounds