A part of Merck

114555 | Kyvetový test pro stanovení CHSK

114555
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1145550001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     EPS box 25 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number114555
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1145550001 EPS boxSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Certificates

     Title
     114555 - Certificate of Quality - Spectroquant COD Cell Test / CSB-Küvettentest / Test en cubetas DQO
     COD - Certificate (United States Environmental Protection Agency)

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water, Food & Environmental Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories (Merck)

     Technical Info

     Title
     ISO conformity of Merck COD Cell Tests
     Programmierdaten für Spektralphotometer und Spectroquant Testsätze gemessen in einem Referenz-Spektralphotometer
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2010 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2400 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2500 Odyssey photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2700 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 2800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3800 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 3900 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 4000 photometer from Hach
     Programming Instruction for Spectroquant Test Kits into DR 5000 photometer from Hach
     Programming data for Spectrophotometer and Spectroquant Test Kits measured with a Reference Spectrophotometer
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2000 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2010 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 2400, DR 2500, DR2700, DR3800, DR3900, DR 4000, DR 5000, DR6000 photometer from Hach
     Programming data for Spectroquant Test Kits for DR 4000 photometer from Hach
     USEPA-approved Spectroquant® methods

     Instructions for Use

     Title
     Manual Spectroquant Photometer NOVA 60
     114555 - Spectroquant COD Cell Test
     Manual Spectroquant Multy - Operating manual
     Manual Spectroquant NOVA 30
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 100
     Manual Spectroquant Spectrophotometer Pharo 300
     Spectroquant Colorimeter Picco COD / CSB - 173608

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     114691 Kyvetový test pro stanovení CHSK Zobrazit ceny a dostupnost
     118753 Kyvetový test pro stanovení CHSK u u fotometrů jiných výrobců Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     114541 Kyvetový test pro stanovení CHSK Zobrazit ceny a dostupnost
     114691 Kyvetový test pro stanovení CHSK Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     173016 Prove 100 Zobrazit ceny a dostupnost
     173017 Prove 300 Zobrazit ceny a dostupnost
     173018 Prove 600 Zobrazit ceny a dostupnost
     109752 Spectroquant® Fotometr Nova 60 A Zobrazit ceny a dostupnost
     110079 Test pro stanovení chloridů Zobrazit ceny a dostupnost
     114689 CombiCheck 70 Zobrazit ceny a dostupnost
     114738 CombiCheck 80 Zobrazit ceny a dostupnost
     171200 Termoreaktor TR 320 Zobrazit ceny a dostupnost
     171201 Termoreaktor TR 420 Zobrazit ceny a dostupnost
     171202 Termoreaktor TR 620 Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     114689 CombiCheck 70 Zobrazit ceny a dostupnost
     114763 Kyvetový test pro stanovení (celkového) dusíku Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disposal Drainage Water > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > USEPA
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > COD
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Instrumental Test Systems for Quantitative Analyses > Photometric Measurements, Spectroquant® System > Spectroquant® Tests