A part of Merck

102003 | Octan kademnatý dihydrát

102003
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   5743-04-4208-853-2C₄H₆CdO₄ * 2 H₂O(CH₃COO)₂Cd * 2 H₂O266.52 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1020030500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number102003
     SynonymsCadmium Acetate
     References
     Product Information
     CAS number5743-04-4
     EC index number048-001-00-5
     EC number208-853-2
     Hill FormulaC₄H₆CdO₄ * 2 H₂O
     Chemical formula(CH₃COO)₂Cd * 2 H₂O
     Molar Mass266.52 g/mol
     HS Code2915 29 00
     Structure formula Image
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density2.01 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point256 °C (bezvodý/á)
     pH value7 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density950 kg/m3
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 333 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
     H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     RTECSAF7505000
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal15
     Roztoky a pevné látky obsahující těžké kovy: kontejner E. Rozmíchejte Raneyův nikl (také: Urushibarův nikl) ve formě vodné suspenze v kyselině chlorovodíkové (Kat.č. 100312) do úplného rozpuštění (kontejner E). Ani Raneyův nikl, ani filtrovaná rezidua se nesmí nechat vyschnout, protože se mohou na vzduchu spontánně vznítit. V tomto kontextu jsou těžkými kovy myšleny jakékoliv sloučeniny s antimonem, arzenem, kadmiem, chromem(VI), mědí, olovem, niklem a cínem, stejně jako substance v metalické formě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky (podle AbfallverzeichnisV - Waste Catalogue Ordinance, Appendix 3). Další těžké kovy se shromažďují odděleně.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Dangerous for the environment
     Categories of dangerzdraví škodlivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 20/21/22-50/53
     Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 60-61
     Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2570 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2570 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2570 , 6.1, III, Marine Pollutant: P
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (komplexometric (CH₃COO)₂Cd·2H₂O)≥ 99.0 %
     Insoluble matter≤ 0.005 %
     Chloride (Cl)≤ 0.001 %
     Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %
     Ca (Calcium)≤ 0.005 %
     Cu (Copper)≤ 0.0005 %
     Fe (Iron)≤ 0.0005 %
     Na (Sodium)≤ 0.002 %
     Pb (Lead)≤ 0.001 %
     Zn (Zinc)≤ 0.002 %
     Substances not precipitated with H₂S (as sulphates)≤ 0.1 %