A part of Merck

102123 | Dusičnan vápenatý tetrahydrát

102123
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   13477-34-4233-332-1CaN₂O₆ * 4 H₂OCa(NO₃)₂ * 4 H₂O236.15 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1021230100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1021230500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 500 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number102123
       DescriptionCalcium nitrate tetrahydrate
       References
       Product Information
       CAS number13477-34-4
       EC number233-332-1
       Hill FormulaCaN₂O₆ * 4 H₂O
       Chemical formulaCa(NO₃)₂ * 4 H₂O
       Molar Mass236.15 g/mol
       HS Code2834 29 80
       Applications
       ApplicationCalcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur®. CAS 13477-34-4, chemical formula Ca(NO₃)₂ * 4 H₂O. Calcium nitrate tetrahydrate MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Density1.82 g/cm3 (20 °C)
       Melting Point45 °C
       pH value5.0 - 7.0 (50 g/l, H₂O, 25 °C)
       Bulk density1000 kg/m3
       Solubility2710 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 3900 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H318: Způsobuje vážné poškození očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné brýle.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
       RTECSEW3000000
       Storage class5.1B Oxidující nebezpečné látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal22
       Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Irritant
       Categories of dangeroxidující, dráždivý
       R PhraseR 22-41
       Zdraví škodlivý při požití.Nebezpečí vážného poškození očí.
       S PhraseS 13-26-36/39-46
       Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1454 , 5.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1454 , 5.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1454 , 5.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (metallic)≥ 99.95 %
       Assay (complexometric)≥ 99.0 %
       Chloride (Cl)≤ 20 ppm
       Phosphate (PO₄)≤ 10 ppm
       Sulphate (SO₄)≤ 20 ppm
       Al (Aluminium)≤ 0.05 ppm
       Ba (Barium)≤ 5 ppm
       Cd (Cadmium)≤ 0.005 ppm
       Ce (Cerium)≤ 0.010 ppm
       Co (Cobalt)≤ 0.005 ppm
       Cr (Chromium)≤ 0.010 ppm
       Cu (Copper)≤ 0.005 ppm
       Eu (Europium)≤ 0.010 ppm
       Fe (Iron)≤ 0.05 ppm
       Hg (Mercury)≤ 0.010 ppm
       K (Potassium)≤ 1.0 ppm
       La (Lanthanum)≤ 0.010 ppm
       Li (Lithium)≤ 2.0 ppm
       Mg (Magnesium)≤ 2.0 ppm
       Mn (Manganese)≤ 0.010 ppm
       Na (Sodium)≤ 5 ppm
       Ni (Nickel)≤ 0.010 ppm
       Pb (Lead)≤ 0.010 ppm
       Rb (Rubidium)≤ 10 ppm
       Sc (Scandium)≤ 0.010 ppm
       Sm (Samarium)≤ 0.010 ppm
       Sr (Strontium)≤ 50 ppm
       Tl (Thallium)≤ 0.005 ppm
       Y (Yttrium)≤ 0.010 ppm
       Yb (Ytterbium)≤ 0.010 ppm
       Zn (Zinc)≤ 0.010 ppm

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       100318 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
       100441 Kyselina dusičná 65% Zobrazit ceny a dostupnost
       101514 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
       101518 Kyselina dusičná 60% Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP