A part of Merck

114978 | Test pro stanovení chloru

114978
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1149780001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová krabice 600 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number114978
     DescriptionChlorine Test
     OverviewThe liquid reagent can be used for the determination of free chlorine with the MColortestTM Chlorine test. The chlorine concentration can be measured semiquantitatively by visual comparison of the colour of the measurement solution with the colour fields of the colour disk.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     114434 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114670 Test pro stanovení chloru ve sladké a mořské vodě Zobrazit ceny a dostupnost
     114801 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114826 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114976 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114979 Test pro stanovení chloru Náhradní balení Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     114434 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114801 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114826 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     114976 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     109072 Kyselina sírová Zobrazit ceny a dostupnost
     109137 Hydroxid sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     114979 Test pro stanovení chloru Náhradní balení Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     117925 Test pro stanovení chloru Zobrazit ceny a dostupnost
     117988 Kyvety s plochým dnem se šroubovacími uzávěry Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Medium to High Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Disinfection Control > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Swimming Pools > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Electroplating > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Chlorine
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Chlorine