A part of Merck

105227 | Kupferon

105227
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
   135-20-6205-183-2C₆H₉N₃O₂155.16 g/molACS

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1052270025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1052270100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number105227
       SynonymsCopperone, N-Nitrosophenylhydroxylamine ammonium salt, N-Phenyl-N-nitrosohydroxylamine ammonium salt
       References
       Product Information
       CAS number135-20-6
       EC number205-183-2
       GradeACS
       Hill FormulaC₆H₉N₃O₂
       Molar Mass155.16 g/mol
       HS Code2928 00 90
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationCupferron GR for analysis ACS. CAS 135-20-6, molar mass 155.16 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point153 - 155 °C (rozklad)
       Bulk density460 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 199 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H350: Může vyvolat rakovinu.
       H301: Toxický při požití.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H341: Podezření na genetické poškození.
       Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
       Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal9
       Karcinogenní sloučeniny a hořlavé sloučeniny označené jako velmi toxické a toxické:kategorie F. Alkylsulfaty jsou karcinogenní. Je nutno zabránit inhalaci a kontaktu s pokožkou. Alkylsulfaty se deaktivují tak, že se po kapkách přidávají (kapačkou) do koncentrovaného ledově studeného hydroxidu amonného (položka č. 105426) za současného intenzivního míchání. Před zařazením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí pH-Univerzálních indikačních proužků (položka č. 109535).
       Safety Information
       Hazard Symbols Toxic
       Categories of dangerkarcinogenní, toxický, dráždivý, mutagenní
       R PhraseR 45-25-36/37-68
       Může vyvolat rakovinu.Toxický též při požití.Dráždí oči a dýchací orgány.Možné nebezpečí nevratných účinků.
       S PhraseS 53-36/37-45
       Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2811 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2811 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2811 , 6.1, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (from NH₄)≥ 98.0 %
       Identity (IR)passes test
       In water insoluble matter≤ 0.01 %
       Spec. Absorptivity A 1%/1cm (at 281 nm; 1 %; 1 cm; water)≥ 515
       Sulfated ash≤ 0.05 %
       Suitability for precipitation of iron ionspasses test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Nitroso Compounds and Nitrites
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Nitroso Compounds and Nitrites
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Trace Element Enrichment
       Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Nitroso Compounds and Nitrites
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Amines and Ammonium Compounds > Aromatic and Heteroaromatic Amines > Primary Aromatic Amines (Anilines)
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry