A part of Merck

106048 | Dichlormethan

106048
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   75-09-2200-838-9CH₂Cl₂CH₂Cl₂84.93 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1060480500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1060482500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number106048
       SynonymsDCM, Methylene chloride, Methylene dichloride
       DescriptionDichloromethane
       OverviewAccurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol® solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified. Furthermore the transmittance is specified in accordance with Reag. Ph Eur and ACS.
       References
       Product Information
       CAS number75-09-2
       EC index number602-004-00-3
       EC number200-838-9
       Hill FormulaCH₂Cl₂
       Chemical formulaCH₂Cl₂
       Molar Mass84.93 g/mol
       HS Code2903 12 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDichloromethane for spectroscopy Uvasol®. CAS 75-09-2, chemical formula CH₂Cl₂. Dichloromethane MSDS or SDS, and related info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point40 °C (1013 hPa)
       Density1.33 g/cm3 (20 °C)
       Evaporation number1.9
       Explosion limit13 - 22 %(V)
       Ignition temperature605 °C DIN 51794
       Melting Point-95 °C
       Vapor pressure475 hPa (20 °C)
       Solubility20 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1600 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Krysa > 2000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
       H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
       H351: Podezření na vyvolání rakoviny.
       H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
       Precautionary Statement(s)P281: Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
       RTECSPA8050000
       Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal2
       Organická halogenová rozpouštědla a roztoky obsahující sloučeniny s organickými halogeny: u silně kontaminovaných nebo směsných halogenovaných rozpouštědel - kontejner B. Pozor: Nepoužívejte nádoby vyrobené z hliníku; pokud se jedná o chlorované odpady s obsahem vody, nepoužívejte nerezové nádoby (nebezpečí koroze a úniku látek).
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerkarcinogenní
       R PhraseR 36/37/38-40-67
       Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Podezření na karcinogenní účinky.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
       S PhraseS 3-36/37
       Uchovávejte na chladném místě.Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat v teplotě od +2°C do +25°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1593 , 6.1, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1593 , 6.1, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1593 , 6.1, III, Segregation Group: 10 (Liquid halogenated hydrocarbons)
       Supplemental Information
       Specifications
       Purity (GC)≥ 99.9 %
       Evaporation residue≤ 0.0002 %
       Water≤ 0.01 %
       Colour≤ 10 Hazen
       Acidity≤ 0.0002 meq/g
       Alkalinity≤ 0.0002 meq/g
       Fluorescence (as quinine at 254 nm)≤ 1.0 ppb
       Fluorescence (as quinine at 365 nm)≤ 1.0 ppb
       Transmission (at 235 nm)≥ 30 %
       Transmission (at 240 nm)≥ 70 %
       Transmission (at 245 nm)≥ 85 %
       Transmission (at 250 nm)≥ 95 %
       Transmission (from 255 nm)≥ 98 %
       Absorbance (at 235 nm)≤ 0.52
       Absorbance (at 240 nm)≤ 0.16
       Absorbance (at 245 nm)≤ 0.07
       Absorbance (at 250 nm)≤ 0.02
       Absorbance (from 255 nm)≤ 0.01
       The product is stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene
       Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Primary)

       Katalogové číslo Popis  
       963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost

       Accessories (Secondary)

       Katalogové číslo Popis  
       100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
       108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Application Facete

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Instrumental Organic Analysis > Solvents for Spectroscopy, Uvasol®
       Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > UV/VIS Spectroscopy > Solvents for UV/VIS Spectroscopy