A part of Merck

103092 | Dithizon

103092
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar MassGrade Value
   60-10-6200-454-1C₁₃H₁₂N₄S256.32 g/molReag. Ph Eur

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1030920005
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 5 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1030920025
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 25 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number103092
       SynonymsDiphenylthiocarbazone
       References
       Product Information
       CAS number60-10-6
       EC number200-454-1
       GradeReag. Ph Eur
       Hill FormulaC₁₃H₁₂N₄S
       Molar Mass256.32 g/mol
       HS Code2930 90 99
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationDithizone for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur. CAS 60-10-6, molar mass 256.32 g/mol. MSDS and product information below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point168 °C (rozklad)
       Bulk density250 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangerdráždivý
       R PhraseR 36/38
       Dráždí oči a kůži.
       S PhraseS 26
       Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovací teplota: bez omezení.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (argentometric)≥ 98.0 %
       Identity (IR-spectrum)passes test
       Identity (UV/VIS-Spectrum)passes test
       Absorption maximum λmax. (Chloroform)604 - 607 nm
       Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform)≥ 1522
       Absorption ratio (605 nm / 445 nm; 0.005 g/l; choroform)≥ 2.5
       Sulfated ash (600 °C)≤ 0.2 %

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Azo- and Hydrazo Compounds
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Sulfur Compounds > Thiourea and Derivatives
       Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Reagents for Classical Photometry > Sample Preparation > Trace Element Enrichment
       Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Other Reagents for Pharmacopoeia Analysis
       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Safety Products and General Applications > Indicators > Complex or Metal Indicators
       Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Extraction