A part of Merck

801391 | Ethylvinylether

801391
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   109-92-2203-718-4C₄H₈OC₂H₅OCH=CH₂72.11 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8013910100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8013911000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number801391
       SynonymsVinyl ethyl ether
       DescriptionEthyl vinyl ether
       References
       Product Information
       CAS number109-92-2
       EC number203-718-4
       Hill FormulaC₄H₈O
       Chemical formulaC₂H₅OCH=CH₂
       Molar Mass72.11 g/mol
       HS Code2909 19 90
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationEthyl vinyl ether (stabilised with potassium hydroxide) for synthesis. CAS 109-92-2, EC Number 203-718-4, chemical formula C₂H₅OCH=CH₂. Ethyl vinyl ether MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Vinyl ethyl ether
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point36 °C (1013 hPa)
       Density0.75 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.3 - 12.0 %(V)
       Flash point-45 °C
       Ignition temperature178 °C
       Melting Point-115 °C
       Vapor pressure560 hPa (20 °C)
       Solubility8.3 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 6120 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík > 15000 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
       EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
       P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
       P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
       P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
       RTECSKO0710000
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Flammable
       Categories of dangervysoce ho?lavý
       R PhraseR 11
       Vysoce hořlavý.
       S PhraseS 16-29-33
       Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.Nevylévejte do kanalizace.Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladujte při <= 20°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1302 , 3, I
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1302 , 3, I
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1302 , 3, I
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)
       Density (d 5°C/ 4°C)0.769 - 0.773
       Identity (IR)passes test

       Související produkty a aplikace

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Cosmetics > Organic Synthesis Process Chemicals for Cosmetics
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Ethers > Unsubstituted Mono and Polyethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Protecting Groups
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Ethers > Unsubstituted Mono and Polyethers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Polymerization Reagents > Polymerization, Monomers
       Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Ethers > Unsubstituted Mono and Polyethers