A part of Merck

100093 | FRASER selektivní suplement pro listerie

100093
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1000930010 replaces and is identical to 1.00093.0017

   Tabulka spec. kláve

   ph Value
   8.1 - 8.6 (H₂O, 20 °C) Vodný roztok

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1000930010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková krabice 10 x 1 vial
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number100093
     Replaces1.00093.0017
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 93
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     pH value8.1 - 8.6 (H₂O, 20 °C) Vodný roztok
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     H361d: Podezření na poškození plodu v těle matky.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné brýle.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Harmful
     Categories of dangerdráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí, toxické pro reprodukci
     R PhraseR 41-52/53-63
     Nebezpečí vážného poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
     S PhraseS 26-36/37/39-61
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
     Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
     Supplemental Information
     Specifications
     Growth promotion test according to ISO 11133
     Mixed inoculum of Listeria, E.coli and E.faecalis
     Additionaly monoculture of E.coli and E.faecalis
     Pre-enrichment in Half Fraser Broth, afterwards enrichment in Fraser Broth
     Confirmation on ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar
     Inoculum on reference medium
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)

     10 - 100
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)10 - 100
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)≥ 1000
     - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)≥ 1000
     - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)≥ 1000
     - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)≥ 1000
     Blacking
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)

     +
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)+
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)-
     - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)-
     - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)-
     - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)-
     Growth on ALOA® medium
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)

     > 10 CFU
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)> 10 CFU
     Colonies
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)

     bluegreen with non transparent zone
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)bluegreen with non transparent zone
     Growth on Tryptic soy agar
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)

     no growth
     - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)no growth
     - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)< 100 CFU
     - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)< 100 CFU
     Incubation:
     Half Fraser Broth: 24 hours at 30°C, aerobic
     Fraser Broth: 48 hours at 37°C, aerobic
     Confirmation on ALOA®-Medium: 48 hours at 37°C, aerobic
     Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     110398 Selektivní pomnožovací bujón pro Listeria (základ) podle FRASERa Zobrazit ceny a dostupnost

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Organism > Listeria Monocytogenes & Listeria Genus
     Industrial Microbiology > Culture Media > Raw Materials & Supplements > Supplements for Culture Media