A part of Merck

101514 | Kyselina chlorovodíková 30%

101514
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1015140250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková krabice 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1015140500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Lepenková krabice 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1015141000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Plastová láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number101514
         SynonymsHydrogen chloride solution
         References
         Product Information
         HS Code2806 10 00
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point85 °C (1013 hPa)
         Density1.15 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-50 °C
         pH value<1 (300 g/l, H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure21.8 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
         H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
         H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal12
         Anorganické kyseliny a jejich anhydridy je třeba nejprve zředit nebo hydrolyzovat opatrným vmícháním do ledové vody, poté neutralizovat (ochranné rukavice, digestoř!) roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH- indikátorových proužků (Kat.č. 109535). Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem. Analogicky s tímto postupem lze i další anhydridy konvertovat na odpovídající kyseliny. Kyselé plyny (např. chlor, fosgen, oxid siřičitý) musí být absorbovány do zředěného roztoku hydroxidu sodného a po neutralizaci převedeny do kontejneru D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Categories of dangeržíravý
         R PhraseR 34-37
         Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
         S PhraseS 26-45
         Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric)≥ 30.0 %
         Ag (Silver)≤ 100 ppt
         Al (Aluminium)≤ 100 ppt
         As (Arsenic)≤ 100 ppt
         Au (Gold)≤ 100 ppt
         B (Boron)≤ 100 ppt
         Ba (Barium)≤ 50 ppt
         Be (Beryllium)≤ 50.0 ppt
         Bi (Bismuth)≤ 50.0 ppt
         Ca (Calcium)≤ 500 ppt
         Cd (Cadmium)≤ 50.0 ppt
         Ce (Cerium)≤ 20.00 ppt
         Co (Cobalt)≤ 100.0 ppt
         Cr (Chromium)≤ 50 ppt
         Cu (Copper)≤ 100 ppt
         Dy (Dysprosium)≤ 20.00 ppt
         Er (Erbium)≤ 20.00 ppt
         Eu (Europium)≤ 20.00 ppt
         Fe (Iron)≤ 500 ppt
         Ga (Gallium)≤ 50.0 ppt
         Gd (Gadolinium)≤ 20 ppt
         Hf(Hafnium)≤ 10.00 ppt
         Hg (Mercury)≤ 50 ppt
         Ho (Holmium)≤ 20.00 ppt
         In (Indium)≤ 50.0 ppt
         K (Potassium)≤ 500 ppt
         La (Lanthanum)≤ 20.0 ppt
         Li (Lithium)≤ 50.0 ppt
         Lu (Lutetium)≤ 20.00 ppt
         Mg (Magnesium)≤ 100 ppt
         Mn (Manganese)≤ 50 ppt
         Mo (Molybdenum)≤ 50.0 ppt
         Na (Sodium)≤ 200 ppt
         Nb (Niobium)≤ 20.0 ppt
         Nd (Neodymium)≤ 20.0 ppt
         Ni (Nickel)≤ 200 ppt
         Pb (Lead)≤ 50.0 ppt
         Pd (Palladium)≤ 100 ppt
         Pr (Praseodym)≤ 20.00 ppt
         Pt (Platinum)≤ 50 ppt
         Rb (Rubidium)≤ 20.0 ppt
         Re (Rhenium)≤ 10.00 ppt
         Ru (Ruthenium)≤ 20.0 ppt
         Sb (Antimony)≤ 100 ppt
         Sc (Scandium)≤ 20 ppt
         Se (Selenium)≤ 200 ppt
         Si (Silicon)≤ 1000 ppt
         Sm (Samarium)≤ 20.00 ppt
         Sn (Tin)≤ 200 ppt
         Sr (Strontium)≤ 50.0 ppt
         Ta (Tantalum)≤ 100.00 ppt
         Tb (Terbium)≤ 20.00 ppt
         Te (Tellur)≤ 100 ppt
         Th (Thorium)≤ 1.00 ppt
         Ti (Titanium)≤ 50 ppt
         Tl (Thallium)≤ 50.0 ppt
         Tm (Thulium)≤ 20.00 ppt
         U (Uranium)≤ 1.00 ppt
         V (Vanadium)≤ 50 ppt
         W (Wolfram)≤ 100 ppt
         Y (Yttrium)≤ 10.0 ppt
         Yb (Ytterbium)≤ 20.0 ppt
         Zn (Zinc)≤ 200 ppt
         Zr (Zirconium)≤ 20.0 ppt

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1015140250 Lepenková krabiceSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1015140500 Lepenková krabiceSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1015141000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Technical Info

         Title
         Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1
         Esomeprazole (USP)

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Související produkty a aplikace

         Alternative Products

         Katalogové číslo Popis  
         100318 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost

         Related Products

         Katalogové číslo Popis  
         100318 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost

         Accessories (Secondary)

         Katalogové číslo Popis  
         100169 Oxid boritý Zobrazit ceny a dostupnost
         100765 Kyselina boritá Zobrazit ceny a dostupnost
         101143 Chlorid amonný Zobrazit ceny a dostupnost
         101209 Síran amonný Zobrazit ceny a dostupnost
         101440 Dihydrogenfosforečnan amonný Zobrazit ceny a dostupnost
         101716 Chlorid barnatý Zobrazit ceny a dostupnost
         101722 Fluorid barnatý Zobrazit ceny a dostupnost
         101947 Brom Zobrazit ceny a dostupnost
         102039 Chlorid cesný Zobrazit ceny a dostupnost
         102059 Uhličitan vápenatý Zobrazit ceny a dostupnost
         102123 Dusičnan vápenatý tetrahydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         102384 Chlorid vápenatý tetrahydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         104404 Rtuť Zobrazit ceny a dostupnost
         104763 Jod Zobrazit ceny a dostupnost
         104904 Bromid draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         104926 Uhličitan draselný hemihydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         104938 Chlorid draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105002 Hydroxid draselný monohydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         105044 Jodid draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105065 Dusičnan draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105108 Dihydrogenfosforečnan draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105109 Hydrogenfosforečnan draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105152 Síran draselný Zobrazit ceny a dostupnost
         105653 Dusičnan lithný Zobrazit ceny a dostupnost
         105668 Bromid lithný hydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         105676 Uhličitan lithný Zobrazit ceny a dostupnost
         105677 Chlorid lithný monohydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         105686 Fluorid lithný Zobrazit ceny a dostupnost
         105697 Síran lithný monohydrát Zobrazit ceny a dostupnost
         106264 Octan sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106363 Bromid sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106370 Dihydrogenfosforečnan sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106395 Uhličitan sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106406 Chlorid sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106450 Fluorid sodný Zobrazit ceny a dostupnost