A part of Merck

101834 | Kyselina chlorovodíková dýmavá 37 %

101834
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Grade Value
   ACS

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1018342500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 2.5 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1018342502
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 2.5 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1018349025
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Plastový kanystr 25 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number101834
         SynonymsHydrogen chloride solution
         References
         Product Information
         GradeACS
         HS Code2806 10 00
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density1.19 g/cm3 (20 °C)
         pH value<1 (H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure190 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
         H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
         H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal12
         Anorganické kyseliny a jejich anhydridy je třeba nejprve zředit nebo hydrolyzovat opatrným vmícháním do ledové vody, poté neutralizovat (ochranné rukavice, digestoř!) roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH- indikátorových proužků (Kat.č. 109535). Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem. Analogicky s tímto postupem lze i další anhydridy konvertovat na odpovídající kyseliny. Kyselé plyny (např. chlor, fosgen, oxid siřičitý) musí být absorbovány do zředěného roztoku hydroxidu sodného a po neutralizaci převedeny do kontejneru D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Categories of dangeržíravý
         R PhraseR 34-37
         Způsobuje poleptání.Dráždí dýchací orgány.
         S PhraseS 26-36/37/39-45
         Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat v teplotě od +2°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1789 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1789 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (alkalimetric)36.5 - 38.0 %
         Identitypasses test
         Appearancepasses test
         Colour≤ 10 Hazen
         Bromide (Br)≤ 50 ppm
         Free chlorine (Cl)≤ 1 ppm
         Heavy metals (as Pb)≤ 1 ppm
         Sulphate (SO₄)≤ 1 ppm
         Sulfite (SO₃)≤ 1 ppm
         As (Arsenic)≤ 0.01 ppm
         Fe (Iron)≤ 0.2 ppm
         NH₄ (Ammonium)≤ 3 ppm
         Residue on ignition (as SO₄)≤ 5 ppm
         Expiry date: see product label

         Související produkty a aplikace

         Alternative Products

         Katalogové číslo Popis  
         100317 Kyselina chlorovodíková dýmavá 37 % Zobrazit ceny a dostupnost

         Související produkty: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Acids EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
         Analytics and Sample Preparation > Analytical Sample Preparation > Dissolution / Digestion
         Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Acids for Pharmacopoeia Analysis