A part of Merck

107298 | Peroxid vodíku 30%

107298
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1.07298.0250 replaces and is identical to 7298-2
   In North America 1.07298.1000 replaces and is identical to 7298-4

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1072980250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1072980500
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 500 ml
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1072981000
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Plastová láhev 1 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number107298
         Replaces7298-2; 7298-4; 7298
         SynonymsPerhydrol
         References
         Product Information
         HS Code2847 00 00
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point107 °C (1013 hPa)
         Density1.11 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point-26 °C
         pH value2 - 4 (H₂O, 20 °C)
         Vapor pressure18 hPa (20 °C)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
         H318: Způsobuje vážné poškození očí.
         H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
         Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
         P280: Používejte ochranné brýle.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
         Storage class5.1B Oxidující nebezpečné látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal22
         Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý
         R PhraseR 22-41-52/53
         Zdraví škodlivý při požití.Nebezpečí vážného poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
         S PhraseS 26-39-61
         Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2014 , 5.1 (8), II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2014 , 5.1 (8), II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2014 , 5.1 (8), II, Segregation Group: 16 (Peroxides)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (manganometric)≥ 30.0 %
         Free acid (as H₂SO₄)≤ 30 ppm
         Total nitrogen (N)≤ 3 ppm
         Chloride (Cl)≤ 300 ppb
         Nitrate (NO₃)≤ 500 ppb
         Phosphate (PO₄)≤ 100 ppb
         Sulphate (SO₄)≤ 100 ppb
         Ag (Silver)≤ 0.5 ppb
         Al (Aluminium)≤ 1.0 ppb
         As (Arsenic)≤ 1.0 ppb
         Au (Gold)≤ 0.5 ppb
         B (Boron)≤ 0.5 ppb
         Ba (Barium)≤ 0.5 ppb
         Be (Beryllium)≤ 0.5 ppb
         Bi (Bismuth)≤ 0.5 ppb
         Ca (Calcium)≤ 5 ppb
         Cd (Cadmium)≤ 0.5 ppb
         Co (Cobalt)≤ 0.5 ppb
         Cr (Chromium)≤ 0.5 ppb
         Cu (Copper)≤ 0.5 ppb
         Fe (Iron)≤ 1.0 ppb
         Ga (Gallium)≤ 0.5 ppb
         Ge (Germanium)≤ 0.5 ppb
         Hg (Mercury)≤ 1 ppb
         In (Indium)≤ 0.5 ppb
         K (Potassium)≤ 1.0 ppb
         Li (Lithium)≤ 0.5 ppb
         Mg (Magnesium)≤ 1.0 ppb
         Mn (Manganese)≤ 0.5 ppb
         Mo (Molybdenum)≤ 0.5 ppb
         Na (Sodium)≤ 1.0 ppb
         Ni (Nickel)≤ 0.5 ppb
         Pb (Lead)≤ 0.5 ppb
         Pd (Palladium)≤ 0.5 ppb
         Pt (Platinum)≤ 0.5 ppb
         Sb (Antimony)≤ 0.5 ppb
         Sn (Tin)≤ 0.5 ppb
         Sr (Strontium)≤ 0.5 ppb
         Ti (Titanium)≤ 1 ppb
         Tl (Thallium)≤ 0.5 ppb
         V (Vanadium)≤ 0.5 ppb
         Zn (Zinc)≤ 1.0 ppb
         Zr (Zirconium)≤ 0.5 ppb
         The actual values are subject to unavoidable systematic
         variations in this concentration range.

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1072980250 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1072980500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1072981000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Technical Info

         Title
         Complete Monograph Methods - Solutions for regulated Pharmaceutical Instrumental Analysis Methods with HPLC, FTIR, KF, AAS and ICP 2015 -1
         Olmesartan Medoxomil (USP)

         Reach Use

         Název
         Reach Use