A part of Merck

108430 | Indikátorové pufrovací tablety

108430
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1084300500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová dóza 500 tabs
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1084301000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová dóza 1000 tabs
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number108430
       References
       Product Information
       HS Code3822 00 00
       Applications
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H302: Zdraví škodlivý při požití.
       H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerzdraví škodlivý, dráždivý, senzibilizující
       R PhraseR 22-36-43
       Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
       S PhraseS 24-37
       Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovací teplota: bez omezení.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Weight (min)≥ 0.20 g
       Weight (max)≤ 0.23 g
       Disintegration time (at 25 °C)≤ 150 s
       Application testconforms

       Související produkty a aplikace

       Accessories (Secondary)

       Katalogové číslo Popis  
       108431 Titriplex® III roztok Zobrazit ceny a dostupnost
       108446 Titriplex® III roztok Zobrazit ceny a dostupnost
       109992 Titriplex® III-roztok Zobrazit ceny a dostupnost

       Související produkty: Application Facete

       Související produkty: Brand Facete

       Kategorie

       Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Safety Products and General Applications > Indicators > Complex or Metal Indicators