A part of Merck

114404 | Test pro stanovení železa

114404
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1144040001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová krabice 300 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number114404
     DescriptionIron Test
     OverviewThe test measures bivalent and trivalent iron in its dissolved form as well as fresh colloidal iron(III) hydroxide in groundwater and surface water, drinking water, industrial water and wastewater.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     Storage class6.1C Hořlavé, akutně toxické v kategorii 3 / toxické sloučeniny nebo sloučeniny s chronickými účinky
     WGKWGK 2 látka ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1144040001 Plastová krabiceSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Instructions for Use

     Title
     114404 - MColortest Iron
     ColorCard - 114404 MColortest Iron / Eisen / Fer / Hierro (Don't use printout for evaluation)
     MColortest Manual Test procedures

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     111136 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114403 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114438 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114660 Test pro stanovení železa ve sladké a mořské vodě Zobrazit ceny a dostupnost
     114759 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     111136 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114403 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114438 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost
     114759 Test pro stanovení železa Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     119781 Železo standardní roztok Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     100456 Kyselina dusičná 65 % Zobrazit ceny a dostupnost
     109137 Hydroxid sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109966 Kyselina dusičná Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Very Low to Medium Concentrations
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Boiler Water / Cooling Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Mineral Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Sea Water > Iron
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Construction Material > Iron