A part of Merck

101193 | MagPrep® Křemičité částice

101193
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1011930001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková krabice 1 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number101193
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.04 g/cm3 (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
     H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKNWG neohrožující vody
     Disposal28
     Vodné roztoky: kategorie D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerdráždivý, senzibilizující
     R PhraseR 36/38-43
     Dráždí oči a kůži.Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
     S PhraseS 24-37
     Zamezte styku s kůží.Používejte vhodné ochranné rukavice.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
     Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
     Supplemental Information
     Specifications
     Appearanceblack suspension
     Magnetic Response1 - 20 s
     Settling time≥ 5 min
     RNasesnot detectable
     Fe (Iron)≤ 5 ppm
     Particlesurface (BET)14 - 25 m²/g
     For research use only