A part of Merck

805791 | Mesityloxid

805791
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   141-79-7205-502-5C₆H₁₀O(CH₃)₂CCHCOCH₃98.14 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8057910100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 100 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8057911000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number805791
       SynonymsIsopropylideneacetone, 4-Methyl-3-penten-2-one
       DescriptionMesityl oxide
       References
       Product Information
       CAS number141-79-7
       EC index number606-009-00-1
       EC number205-502-5
       Hill FormulaC₆H₁₀O
       Chemical formula(CH₃)₂CCHCOCH₃
       Molar Mass98.14 g/mol
       HS Code2914 19 90
       Applications
       ApplicationMesityl oxide for synthesis. CAS 141-79-7, EC Number 205-502-5, chemical formula (CH₃)₂CCHCOCH₃. Mesityl oxide MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Isopropylideneacetone, 4-Methyl-3-penten-2-one
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Boiling point130 °C (1013 hPa)
       Density0.85 g/cm3 (20 °C)
       Explosion limit1.4 - 10.1 %(V)
       Flash point28 °C
       Ignition temperature344 °C
       Melting Point-59 °C
       Vapor pressure10.5 hPa (20 °C)
       Solubility30 g/l
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       LD 50 oralLD50 Krysa 1120 mg/kg
       LD 50 dermalLD50 Králík 5150 mg/kg
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)

       Hazard Statement(s)H226: Hořlavá kapalina a páry.
       H302 + H312 + H332: Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží a při vdechování
       Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem.
       P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       Storage class3 Vznětlivé kapaliny
       WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Harmful
       Categories of dangerho?lavý, zdraví škodlivý
       R PhraseR 10-20/21/22
       Hořlavý.Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.
       S PhraseS 25
       Zamezte styku s očima.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1229 , 3, III
       Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1229 , 3, III
       Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1229 , 3, III
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay isomers (GC, area%)≥ 97.0 % (a/a)
       a-Mesityl oxide (GC, area%)≥ 85.0 % (a/a)
       Density (d 20 °C/ 4 °C)0.853 - 0.856
       Identity (IR)passes test