A part of Merck

103053 | N,N-Dimethylformamid

103053
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar MassGrade Value
   68-12-2200-679-5C₃H₇NOHCON(CH₃)₂73.09 g/molACS,ISO,Reag. Ph Eur

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1030531000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 l
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1030531011
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1030532500
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 2.5 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         1030532511
         Zjišťuji dostupnost...
         Omezená dostupnostOmezená dostupnost
         Na skladě 
         Přerušeno
         Dostupné omezené množství
         Dostupnost bude potvrzena
          Remaining : Will advise
           Remaining : Will advise
           Bude poskytnuto
           Kontaktujte Zákaznický servis

           Plastová láhev 2.5 l
           Zjišťuji cenu...
           Cenu nelze zjistit
           Minimum Quantity needs to be mulitiple of
           S dokončenou objednávkou Další informace
           Ušetřili jste ()
            
           Vyžádat nacenění
           1030534000
           Zjišťuji dostupnost...
           Omezená dostupnostOmezená dostupnost
           Na skladě 
           Přerušeno
           Dostupné omezené množství
           Dostupnost bude potvrzena
            Remaining : Will advise
             Remaining : Will advise
             Bude poskytnuto
             Kontaktujte Zákaznický servis

             Skleněná láhev 4 l
             Zjišťuji cenu...
             Cenu nelze zjistit
             Minimum Quantity needs to be mulitiple of
             S dokončenou objednávkou Další informace
             Ušetřili jste ()
              
             Vyžádat nacenění
             1030536010
             Zjišťuji dostupnost...
             Omezená dostupnostOmezená dostupnost
             Na skladě 
             Přerušeno
             Dostupné omezené množství
             Dostupnost bude potvrzena
              Remaining : Will advise
               Remaining : Will advise
               Bude poskytnuto
               Kontaktujte Zákaznický servis

               Nerezový barel 10 l
               Zjišťuji cenu...
               Cenu nelze zjistit
               Minimum Quantity needs to be mulitiple of
               S dokončenou objednávkou Další informace
               Ušetřili jste ()
                
               Vyžádat nacenění
               1030536025
               Zjišťuji dostupnost...
               Omezená dostupnostOmezená dostupnost
               Na skladě 
               Přerušeno
               Dostupné omezené množství
               Dostupnost bude potvrzena
                Remaining : Will advise
                 Remaining : Will advise
                 Bude poskytnuto
                 Kontaktujte Zákaznický servis

                 Nerezový barel 25 l
                 Zjišťuji cenu...
                 Cenu nelze zjistit
                 Minimum Quantity needs to be mulitiple of
                 S dokončenou objednávkou Další informace
                 Ušetřili jste ()
                  
                 Vyžádat nacenění
                 Description
                 Catalogue Number103053
                 SynonymsDMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide
                 DescriptionN,N-Dimethylformamide
                 OverviewEMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
                 References
                 Product Information
                 CAS number68-12-2
                 EC index number616-001-00-X
                 EC number200-679-5
                 GradeACS,ISO,Reag. Ph Eur
                 Hill FormulaC₃H₇NO
                 Chemical formulaHCON(CH₃)₂
                 Molar Mass73.09 g/mol
                 HS Code2924 19 00
                 Structure formula Image
                 Applications
                 ApplicationN,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. CAS 68-12-2, EC Number 200-679-5, chemical formula HCON(CH₃)₂. N,N-Dimethylformamide MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide
                 Biological Information
                 Physicochemical Information
                 Boiling point153 °C (1013 hPa)
                 Density0.94 g/cm3 (20 °C)
                 Explosion limit2.2 - 16 %(V)
                 Flash point57.5 °C
                 Ignition temperature410 °C
                 Melting Point-61 °C (Externí MSDS)
                 pH value7 (200 g/l, H₂O, 20 °C)
                 Vapor pressure3.77 hPa (20 °C)
                 Solubility1000 g/l rozpustná látka
                 Dimensions
                 Materials Information
                 Toxicological Information
                 LD 50 oralLD50 Krysa 3010 mg/kg
                 LD 50 dermalLD50 Králík 1500 mg/kg
                 Safety Information according to GHS
                 Hazard Pictogram(s)


                 Hazard Statement(s)H360D: Může poškodit plod v těle matky.
                 H226: Hořlavá kapalina a páry.
                 H312 + H332: Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování
                 H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
                 Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
                 P210: Chraňte před teplem.
                 P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
                 P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
                 P308 + P313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
                 RTECSLQ2100000
                 Storage class3 Vznětlivé kapaliny
                 WGKWGK 2 látka ohrožující vody
                 Disposal3
                 Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
                 Safety Information
                 Hazard Symbols Toxic
                 Categories of dangertoxické pro reprodukci, zdraví škodlivý, dráždivý
                 R PhraseR 61-20/21-36
                 Může poškodit plod v těle matky.Zdraví škodlivý též při vdechování a při styku s kůží.Dráždí oči.
                 S PhraseS 53-45
                 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
                 Product Usage Statements
                 Storage and Shipping Information
                 StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
                 Packaging Information
                 Transport Information
                 Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 2265 , 3, III
                 Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 2265 , 3, III
                 Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 2265 , 3, III
                 Supplemental Information
                 Specifications
                 Purity (GC)≥ 99.8 %
                 Identity (IR)conforms
                 Appearanceclear
                 Colour≤ 10 Hazen
                 Titrable acid≤ 0.0005 meq/g
                 Titrable base≤ 0.003 meq/g
                 Density (d 20 °C/20 °C)0.949 - 0.952
                 Refractive index (n 20/D)1.429 - 1.431
                 Boiling point152 - 154 °C
                 Al (Aluminium)≤ 0.00005 %
                 B (Boron)≤ 0.000002 %
                 Ba (Barium)≤ 0.00001 %
                 Ca (Calcium)≤ 0.00005 %
                 Cd (Cadmium)≤ 0.000005 %
                 Co (Cobalt)≤ 0.000002 %
                 Cr (Chromium)≤ 0.000002 %
                 Cu (Copper)≤ 0.000002 %
                 Fe (Iron)≤ 0.00001 %
                 Mg (Magnesium)≤ 0.00001 %
                 Mn (Manganese)≤ 0.000002 %
                 Ni (Nickel)≤ 0.000002 %
                 Pb (Lead)≤ 0.00001 %
                 Sn (Tin)≤ 0.00001 %
                 Zn (Zinc)≤ 0.00001 %
                 Evaporation residue≤ 0.001 %
                 Water≤ 0.10 %

                 Documentation

                 MSDS

                 Title

                 Safety Data Sheet (SDS) 

                 Certificates of Analysis

                 Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
                 1030531000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030531011 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030532500 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030532511 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030534000 Skleněná láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030536010 Nerezový barelSpecifikující dokument ve formátu PDF
                 1030536025 Nerezový barelSpecifikující dokument ve formátu PDF

                 Brochure

                 Title
                 Better safe!
                 EMSURE / EMPARTA - Solvents for analysis

                 Reach Use

                 Název
                 Reach Use

                 Související produkty a aplikace

                 Accessories (Primary)

                 Katalogové číslo Popis  
                 101114 Vypouštěcí systém pro rozpouštědla Zobrazit ceny a dostupnost
                 106710 Čerpací systém pro nerezové sudy a nádrže Zobrazit ceny a dostupnost
                 108803 Klíč pro otvírání sudů Zobrazit ceny a dostupnost
                 901756 Dip tube Zobrazit ceny a dostupnost
                 902335 Dip tube Zobrazit ceny a dostupnost
                 902591 Ponorná kapilára Zobrazit ceny a dostupnost
                 902698 Tlakové bezpečnostní zařízení 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost
                 963533 Bezpečnostní nosič Zobrazit ceny a dostupnost
                 964205 Redukční ventil, 0,2 bar s 2 hadicovými spojkami 6 x 8 mm a integrovaná bezpečnostní pojistka proti nadměrnému tlaku 0,5 bar Zobrazit ceny a dostupnost

                 Accessories (Secondary)

                 Katalogové číslo Popis  
                 100801 Souprava štítků dle GHS Zobrazit ceny a dostupnost
                 107070 Antistatické zařízení Zobrazit ceny a dostupnost
                 108801 Klíč pro otvírání lahví Zobrazit ceny a dostupnost
                 119171 Čerpací systém pro rozpouštědla Zobrazit ceny a dostupnost

                 Související produkty: Brand Facete

                 Kategorie

                 Reagents, Chemicals and Labware > Solvents > Solvents for Classical Analysis and Synthesis > Solvents for Analysis EMSURE® ACS, ISO, Reag. PhEur
                 Analytics and Sample Preparation > Reagents for Pharmacopoeia Analysis > Solvents for Pharmacopoeia Analysis