A part of Merck

111169 | Test pro stanovení dusičnanů ve sladké vodě

111169
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1111690001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     EPS box 100 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number111169
     DescriptionNitrate Test in freshwater
     OverviewNitrate is naturally present in soil, water and food, and regularly testing its concentration is essential for many applications. The test kit measures nitrate ions in freshwater and contains a colour card for the visual comparison.
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)


     Precautionary Statement(s)P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
     P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné rukavice.
     P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P314: Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
     P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte prášek.
     Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Dangerous for the environment
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3316 Chemie-Testsatz, 9, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3316 CHEMICAL KIT, 9, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1111690001 EPS boxSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Instructions for Use

     Title
     111169 - MColortest Test procedures Nitrate in freshwater / Nitrat in Süßwasser / Nitrates dans les eaux douces / Nitratos en agua dulce
     Color Card 111169 - MColortest Nitrate Test in fresh water (Don't use printout for evaluation)
     MColortest Manual Test procedures

     Související produkty a aplikace

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     111170 Test pro stanovení dusičnanů Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Application Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Groundwater, Surface Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Swimming Pools > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Waste Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Environment > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Aquaristics > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Food > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Areas of Application > Drinking Water > Nitrate
     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Visual Tests for Semi-quantitative Analyses > Colorimetric Test Kits > MColortest™ for Medium Concentrations