A part of Merck

118307 | Kyselina oktan-1-sulfonová sodná sůl

118307
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaMolar Mass
   5324-84-5226-195-4C₈H₁₇NaO₃S216.27 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1183070025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1183070100
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 100 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       Description
       Catalogue Number118307
       References
       Product Information
       CAS number5324-84-5
       EC number226-195-4
       Hill FormulaC₈H₁₇NaO₃S
       Molar Mass216.27 g/mol
       HS Code2904 10 00
       Structure formula Image
       Applications
       ApplicationOctane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®. CAS 5324-84-5, pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C). MSDS and product info below.
       Biological Information
       Physicochemical Information
       Melting Point>300 °C
       pH value5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
       Bulk density345 kg/m3
       Dimensions
       Materials Information
       Toxicological Information
       Safety Information according to GHS
       Hazard Pictogram(s)
       Hazard Statement(s)H315: Dráždí kůži.
       H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
       Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
       P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
       Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
       WGKWGK 2 látka ohrožující vody
       Disposal3
       Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
       Safety Information
       Hazard Symbols Irritant
       Categories of dangerdráždivý
       R PhraseR 36/38
       Dráždí oči a kůži.
       Product Usage Statements
       Storage and Shipping Information
       StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
       Packaging Information
       Transport Information
       Supplemental Information
       Specifications
       Assay (alkalimetric, calculated on dried substance)≥ 99.0 %
       Identity (IR-spectrum)conforms
       pH (100 g/l, water)5.5 - 7.5
       UV-transmission (0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 200 nm)≥ 70 %
       UV-transmission (0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 220 nm)≥ 90 %
       UV-transmission (0.005 mol/l; 1 cm; Water) (at 250 nm)≥ 98 %
       Loss on drying (120 °C; 4h; Vacuum)≤ 2.0 %