A part of Merck

100492 | Kyselina šťavelová dihydrát

100492
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   6153-56-6205-634-3C₂H₂O₄ * 2 H₂O(COOH)₂ * 2 H₂O126.07 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1004921000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 1 kg
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1004925000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 5 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1004929050
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Lepenková bedna 50 kg
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number100492
         SynonymsEthanedioic acid
         DescriptionOxalic acid dihydrate
         References
         Product Information
         CAS number6153-56-6
         EC index number607-006-00-8
         EC number205-634-3
         Hill FormulaC₂H₂O₄ * 2 H₂O
         Chemical formula(COOH)₂ * 2 H₂O
         Molar Mass126.07 g/mol
         HS Code2917 11 00
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationOxalic acid dihydrate extra pure. CAS 6153-56-6, EC Number 205-634-3, chemical formula (COOH)₂ * 2 H₂O. Oxalic acid dihydrate MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here. Synonyms: Ethanedioic acid
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Boiling point149 - 160 °C (1013 hPa) (rozklad)
         Density1.65 g/cm3 (20 °C)
         Flash point157 °C (rozklad)
         Melting Point98 - 100 °C
         pH value1.5 (10 g/l, H₂O)
         Vapor pressure0.000312 hPa (25 °C)
         Bulk density813 kg/m3
         Solubility>100 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa 375 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H302 + H312: Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží
         H318: Způsobuje vážné poškození očí.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné brýle.
         P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
         Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal3
         Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
         Safety Information
         Hazard Symbols Harmful
         Categories of dangerzdraví škodlivý
         R PhraseR 21/22
         Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.
         S PhraseS 24/25
         Zamezte styku s kůží a očima.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 3261 , 8, III
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 3261 , 8, III
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 3261 , 8, III, Segregation Group: 1 (Acids)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (manganometric)≥ 99.0 %
         Chloride (Cl)≤ 0.002 %
         Sulphate (SO₄)≤ 0.02 %
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %
         Total nitrogen (N)≤ 0.005 %
         Fe (Iron)≤ 0.001 %
         Residue on ignition (800 °C as sulphate)≤ 0.05 %

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1004921000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1004925000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1004929050 Lepenková bednaSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Související produkty a aplikace

         Alternative Products

         Katalogové číslo Popis  
         100495 Kyselina šťavelová dihydrát Zobrazit ceny a dostupnost

         Související produkty: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Acids EMSURE®, EMPARTA®, EMPLURA®
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Other Organic Compounds