A part of Merck

112122 | PALCAM selektivní suplement pro listerie podle van Nettena a kol.

112122
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 1121220010 replaces and is identical to 1.12122.0017

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1121220010
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková krabice 10 x 1 vial
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number112122
     Replaces1.12122.0017
     References
     Product Information
     HS Code3824 90 93
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
     Precautionary Statement(s)P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
     P280: Používejte ochranné brýle.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
     WGKWGK 3 látka silně ohrožující vody
     Disposal3
     Relativně nereaktivní organické reagencie mohou být shromažďovány v kontejneru A. Pokud jsou halogenované, musí být umístěny v kontejneru B. U pevných reziduí použijte kontejner C.
     Safety Information
     Hazard Symbols Irritant
     Categories of dangerdráždivý, nebezpe?ný pro životní prost?edí
     R PhraseR 41-52/53
     Nebezpečí vážného poškození očí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
     S PhraseS 26-39-61
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +2°C do +8°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDKein Gefahrgut
     Declaration (transport by air) IATA-DGRNo Dangerous Good
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeNo Dangerous Good
     Supplemental Information
     Specifications
     Supplement tested in PALCAM-Listeria-Selektive agar (Base) acc. to VAN NETTEN et al. art. no. 1.11755.
     Recovery on test medium
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)

     ≥ 50 %
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)≥ 50 %
     - Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)≥ 50 %
     - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)≥ 50 %
     - Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)≤ 0.01 %
     - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)≤ 0.01 %
     - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)≤ 0.01 %
     Black zone
     - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)

     +
     - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020)+
     - Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)+
     - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017)+
     Incubation: Listeria 48 hrs.; 35 °C; aerobaic. Other strains 72 hrs.; 30 °C; aerobic.

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     111755 PALCAM Listeria selektivní agar (základ) Zobrazit ceny a dostupnost
     104148 Singlepath® L'mono Zobrazit ceny a dostupnost
     109628 Pomnožovací bujón pro listeria (pufrovaný) podle FDA/BAM 1995 Zobrazit ceny a dostupnost
     110398 Selektivní pomnožovací bujón pro Listeria (základ) podle FRASERa Zobrazit ceny a dostupnost
     110549 Pomnožovací bujón pro listerie (LEB) podle FDA/IDF-FIL Zobrazit ceny a dostupnost
     110823 L-PALCAM selektivní pomnožovací agar pro Listeria (základ) podle van Nettena a kol. Zobrazit ceny a dostupnost

     Kategorie

     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Product > Dehydrated and Ready-to-use Culture Media
     Industrial Microbiology > Pathogen & Spoilage Testing > Pathogen Detection > Pathogen Detection by Organism > Listeria Monocytogenes & Listeria Genus
     Industrial Microbiology > Culture Media > Raw Materials & Supplements > Supplements for Culture Media
     Industrial Microbiology > Culture Media > Culture Media for Food & Beverage Industry > Dehydrated Culture Media > Enrichment, Isolation & Differentiation by Organism > Listeria