A part of Merck

818056 | Octan palladnatý (47% Pd)

818056
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   3375-31-3222-164-4C₄H₆O₄Pd(CH₃COO)₂Pd224.5 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   8180560001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Skleněná láhev 1 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     8180560005
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Skleněná láhev 5 g
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       8180568500
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Skleněná láhev 500 mg
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number818056
         SynonymsPalladium diacetate
         DescriptionPalladium(II) acetate (47% Pd)
         References
         Product Information
         CAS number3375-31-3
         EC number222-164-4
         Hill FormulaC₄H₆O₄Pd
         Chemical formula(CH₃COO)₂Pd
         Molar Mass224.5 g/mol
         HS Code2843 90 90
         Structure formula Image
         Applications
         ApplicationPalladium(II) acetate (47% Pd) for synthesis. CAS 3375-31-3, EC Number 222-164-4, chemical formula (CH₃COO)₂Pd.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Melting Point205 °C
         pH value2 - 3 (H₂O, 20 °C) (vodná suspenze)
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         LD 50 oralLD50 Krysa >= 5110 mg/kg
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H318: Způsobuje vážné poškození očí.
         Precautionary Statement(s)P260: Nevdechujte prach.
         P280: Používejte ochranné brýle.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
         Storage class10 - 13 Ostatní kapalné a tuhé látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal27
         Rezidua obsahující drahé kovy, které lze vytěžit zpět, musí být recyklována. Kontejner H.
         Safety Information
         Hazard Symbols Irritant
         Categories of dangerdráždivý
         R PhraseR 41
         Nebezpečí vážného poškození očí.
         S PhraseS 22-26-39
         Nevdechujte prach.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (ICP-OES)≥ 99.0 %

         Související produkty a aplikace

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > XXS Products in Small Quantities
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Products for Pharma > Organic Synthesis Building Blocks and Reagents for Pharma > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Metal Salts of Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Metal Salts of Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Product Line "for synthesis" > Oxidation Reagents
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Carboxylic Acid Derivatives > Other Carboxylic Acid Derivatives > Metal Salts of Carboxylic Acids
         Reagents, Chemicals and Labware > Organic Synthesis > Organic Synthesis Product Groups > Oxidation Reagents