A part of Merck

106888 | Roztok 2a podle Papanicolaouse, roztok Oranže G (OG 6)

106888
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1068880500
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 500 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1068881000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 1 l
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1068882500
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Plastová láhev 2.5 l
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number106888
         DescriptionPAPANICOLAOU'S SOLUTION 2A ORANGE G SOLU
         OverviewThe cytological staining technique developed by Papanicolaou is still the standard method in cancer and hormone cycle diagnosis. The effect of the orange staining solution is considerable in smears with keratinized cells under acidic pH conditions, when the obvious orangeophilic cytoplasmic stain is recognizable and may point to the presence of hyperkeratosis, HPV infection or carcinoma cells. Papanicolaou's solution 2a, Orange G solution gives a gentle yellow-orange staining result with mature and keratinized squamous cells. Papanicolaou's solution 2b, Orange II solution gives a intense reddish staining result with mature and keratinized squamous cells. A 500 ml bottle is sufficient for 1500 to 2000 stainings. It is registered as IVD and CE product.
         References
         Product Information
         HS Code3204 12 00
         Applications
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density0.83 g/cm3 (20 °C)
         Flash point14 °C
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)

         Hazard Statement(s)H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.
         H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
         Precautionary Statement(s)P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
         P240: Uzemněte obal a odběrové zařízení.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
         Storage class3 Vznětlivé kapaliny
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal28
         Vodné roztoky: kategorie D.
         Safety Information
         Hazard Symbols Flammable
         Categories of dangervysoce ho?lavý
         R PhraseR 11
         Vysoce hořlavý.
         S PhraseS 16
         Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1170 , 3, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1170 , 3, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1170 , 3, II
         Supplemental Information
         Specifications
         Suitability for microscopy (Vaginal smear)passes test
         Nucleiblue to dark violet
         Cyanophilic cytoplasmblue-green
         Eosinophilic cytoplasmpink

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1068880500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1068881000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1068882500 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         Cytodiagnosis staining methods
         Products for microscopy - All you need for successful working

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Instructions for Use

         Title
         106888 Papanicolaou's solution 2a Orange G solution (OG 6) for cytological cancer and cycle diagnosis

         Související produkty a aplikace

         Accessories (Primary)

         Katalogové číslo Popis  
         109270 Roztok podle Papanicolaoua 3c roztok polychromu EA 65 Zobrazit ceny a dostupnost
         106887 Roztok 2b podle Papanicolaouse, roztok Oranže II Zobrazit ceny a dostupnost
         109253 Roztok podle Papanicolaoua 1a roztok Harrisova hematoxylinu Zobrazit ceny a dostupnost
         109254 Roztok podle Papanicolaoua 1b roztok Hematoxylinu S Zobrazit ceny a dostupnost
         109269 Papanicolaouův roztok 3d roztok polychromu EA 65 Zobrazit ceny a dostupnost
         109271 Roztok podle Papanicolaoua 3a roztok polychromu EA 31 Zobrazit ceny a dostupnost
         109272 Papanicolaouův roztok 3b roztok polychromu EA 50 Zobrazit ceny a dostupnost

         Accessories (Secondary)

         Katalogové číslo Popis  
         109270 Roztok podle Papanicolaoua 3c roztok polychromu EA 65 Zobrazit ceny a dostupnost
         106887 Roztok 2b podle Papanicolaouse, roztok Oranže II Zobrazit ceny a dostupnost
         109253 Roztok podle Papanicolaoua 1a roztok Harrisova hematoxylinu Zobrazit ceny a dostupnost
         109254 Roztok podle Papanicolaoua 1b roztok Hematoxylinu S Zobrazit ceny a dostupnost
         109269 Papanicolaouův roztok 3d roztok polychromu EA 65 Zobrazit ceny a dostupnost
         109271 Roztok podle Papanicolaoua 3a roztok polychromu EA 31 Zobrazit ceny a dostupnost
         109272 Papanicolaouův roztok 3b roztok polychromu EA 50 Zobrazit ceny a dostupnost

         Související produkty: Application Facete

         Kategorie

         IVD/OEM Materials & Reagents > Microscopy > Cytology > Cytological Staining Reagents