A part of Merck

102404 | Jodičnan draselný, standard pro odměrnou analýzu

102404
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7758-05-6231-831-9IKO3KIO₃214 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1024040100
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Glas bottle pre packed 100 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number102404
     References
     Product Information
     CAS number7758-05-6
     EC number231-831-9
     Hill FormulaIKO3
     Chemical formulaKIO₃
     Molar Mass214 g/mol
     HS Code2829 90 80
     Applications
     ApplicationPotassium iodate volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®. Potassium iodate CAS No. 7758-05-6, EC Number 231-831-9. Potassium iodate MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density3.98 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point560 °C rozkládá se
     pH value6 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
     Bulk density2000 kg/m3
     Solubility92 g/l
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)

     Hazard Statement(s)H272: Může zesílit požár; oxidant.
     H318: Způsobuje vážné poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P221: Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály, sloučeniny těžkých kovů, kyseliny a zásady.
     P280: Používejte ochranné brýle.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P313: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
     RTECSNN1350000
     Storage class5.1B Oxidující nebezpečné látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal22
     Anorganické peroxidy a oxidanty, a stejně tak brom a jod, lze zneškodnit redukcí pomocí roztoku kyselého thiosíranu sodného (Kat.č. 106513); kontejner D nebo E. Špatně rozpustné oxidanty se shromažďují odděleně v kontejneru E nebo I.
     Safety Information
     Hazard Symbols Oxidising
     Irritant
     Categories of dangerdráždivý
     R PhraseR 8-41
     Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.Nebezpečí vážného poškození očí.
     S PhraseS 17-26-39
     Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1479 , 5.1, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1479 , 5.1, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1479 , 5.1, II
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníČíslo šarže
     1024040100 Glas bottle pre packed

     Reach Use

     Název
     Reach Use

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     106277 Arsenitan sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109098 Roztok jodu Zobrazit ceny a dostupnost
     109118 Dvojchroman draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109121 Manganistan draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109147 Thiosíran sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109163 Wijsův roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109164 Hanušův roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109905 Bromid-bromátový roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109914 Jodid-jodičnan roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109917 Jodičnan draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109925 Bromičnan draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Secondary)

     Katalogové číslo Popis  
     106277 Arsenitan sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109098 Roztok jodu Zobrazit ceny a dostupnost
     109099 Roztok jodu Zobrazit ceny a dostupnost
     109118 Dvojchroman draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109119 Dvojchroman draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109121 Manganistan draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109147 Thiosíran sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109163 Wijsův roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109164 Hanušův roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109905 Bromid-bromátový roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109909 Thiosíran sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109910 Jod roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109914 Jodid-jodičnan roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109925 Bromičnan draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109928 Dvojchroman draselný roztok Zobrazit ceny a dostupnost
     109950 Thiosíran sodný roztok Zobrazit ceny a dostupnost

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Reference Materials > Certipur® Volumetric Standards > for Iodometry
     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > Certipur® Standards, Reference Materials and Buffers > Certipur® Volumetric Standards > for Iodometry