A part of Merck

106450 | Fluorid sodný

106450
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7681-49-4231-667-8FNaNaF41.98 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1064500025
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 25 g
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number106450
     References
     Product Information
     CAS number7681-49-4
     EC index number009-004-00-7
     EC number231-667-8
     Hill FormulaFNa
     Chemical formulaNaF
     Molar Mass41.98 g/mol
     HS Code2826 19 10
     Applications
     ApplicationSodium fluoride 99.99 Suprapur®. Sodium fluoride CAS No. 7681-49-4, EC Number 231-667-8. Sodium fluoride MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density2.8 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point996 °C
     pH value10.2 (40 g/l, H₂O, 20 °C)
     Vapor pressure1 hPa (1077 °C)
     Solubility42 g/l rozpustná látka
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     LD 50 oralLD50 Krysa 148.5 mg/kg
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H301: Toxický při požití.
     H315: Dráždí kůži.
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     EUH032: Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.
     Precautionary Statement(s)P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     RTECSWB0350000
     Storage class6.1 D Nehořlavá látka, akutní toxicita kategorie 3 / jedovaté nebo látky s chr onickými účinky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, dráždivý
     R PhraseR 25-32-36/38
     Toxický při požití.Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.Dráždí oči a kůži.
     S PhraseS 22-36-45
     Nevdechujte prach.Používejte vhodný ochranný oděv.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1690 , 6.1, III
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1690 , 6.1, III
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1690 , 6.1, III
     Supplemental Information
     Specifications
     Purity (metallic)≥ 99.99 %
     Ba (Barium)≤ 5 ppm
     Ca (Calcium)≤ 5 ppm
     Co (Cobalt)≤ 0.05 ppm
     Cu (Copper)≤ 0.05 ppm
     Fe (Iron)≤ 0.5 ppm
     K (Potassium)≤ 2 ppm
     Li (Lithium)≤ 0.5 ppm
     Mg (Magnesium)≤ 1 ppm
     Mn (Manganese)≤ 0.05 ppm
     Ni (Nickel)≤ 0.05 ppm
     Pb (Lead)≤ 0.1 ppm
     Sr (Strontium)≤ 1 ppm
     Zn (Zinc)≤ 0.2 ppm

     Související produkty a aplikace

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     100318 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
     100441 Kyselina dusičná 65% Zobrazit ceny a dostupnost
     101514 Kyselina chlorovodíková 30% Zobrazit ceny a dostupnost
     101518 Kyselina dusičná 60% Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Salts Suprapur®
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP