A part of Merck

106462 | Hydroxid sodný

106462
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information
   Replacement InformationIn North America 106462.1000 replaces SX0600-1, identical material and similar pack size

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   1310-73-2215-185-5HNaONaOH40.00 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1064621000
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 1 kg
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     1064625000
     Zjišťuji dostupnost...
     Omezená dostupnostOmezená dostupnost
     Na skladě 
     Přerušeno
     Dostupné omezené množství
     Dostupnost bude potvrzena
      Remaining : Will advise
       Remaining : Will advise
       Bude poskytnuto
       Kontaktujte Zákaznický servis

       Plastová láhev 5 kg
       Zjišťuji cenu...
       Cenu nelze zjistit
       Minimum Quantity needs to be mulitiple of
       S dokončenou objednávkou Další informace
       Ušetřili jste ()
        
       Vyžádat nacenění
       1064629050
       Zjišťuji dostupnost...
       Omezená dostupnostOmezená dostupnost
       Na skladě 
       Přerušeno
       Dostupné omezené množství
       Dostupnost bude potvrzena
        Remaining : Will advise
         Remaining : Will advise
         Bude poskytnuto
         Kontaktujte Zákaznický servis

         Lepenková bedna 50 kg
         Zjišťuji cenu...
         Cenu nelze zjistit
         Minimum Quantity needs to be mulitiple of
         S dokončenou objednávkou Další informace
         Ušetřili jste ()
          
         Vyžádat nacenění
         Description
         Catalogue Number106462
         ReplacesSX0600-30; SX0600; SX0600-1
         SynonymsSoda caustic
         References
         Product Information
         CAS number1310-73-2
         EC index number011-002-00-6
         EC number215-185-5
         Hill FormulaHNaO
         Chemical formulaNaOH
         Molar Mass40.00 g/mol
         HS Code2815 11 00
         Applications
         ApplicationSodium hydroxide pellets pure. Sodium hydroxide CAS No. 1310-73-2, EC Number 215-185-5. Sodium hydroxide MSDS (material safety data sheet) or SDS here.
         Biological Information
         Physicochemical Information
         Density2.13 g/cm3 (20 °C)
         Melting Point319 - 322 °C
         pH value>14 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
         Solubility1090 g/l
         Dimensions
         Materials Information
         Toxicological Information
         Safety Information according to GHS
         Hazard Pictogram(s)
         Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
         H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
         Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
         P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
         P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
         P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
         RTECSWB4900000
         Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
         WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
         Disposal13
         Zásady a alkoholáty je nutné v případě potřeby zředit opatrným vmícháním do vody, poté neutralizovat (rukavice, digestoř!) kyselinou chlorovodíkovou (Kat.č. 100312). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH-indikátorových proužků (Kat.č.109535).
         Safety Information
         Hazard Symbols Corrosive
         Categories of dangeržíravý
         R PhraseR 35
         Způsobuje těžké poleptání.
         S PhraseS 26-37/39-45
         Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
         Product Usage Statements
         Storage and Shipping Information
         StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
         Packaging Information
         Transport Information
         Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1823 , 8, II
         Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1823 , 8, II
         Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1823 , 8, II, Segregation Group: 18 (Alkalis)
         Supplemental Information
         Specifications
         Assay (acidimetric,NaOH)≥ 99.0 %
         Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %
         Chloride (Cl)≤ 0.01 %
         Sulphate (SO₄)≤ 0.01 %
         Heavy metals (as Pb)≤ 0.002 %
         Al (Aluminium)≤ 0.002 %
         Fe (Iron)≤ 0.002 %

         Documentation

         MSDS

         Title

         Safety Data Sheet (SDS) 

         Certificates of Analysis

         Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
         1064621000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1064625000 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF
         1064629050 Lepenková bednaSpecifikující dokument ve formátu PDF

         Brochure

         Title
         and what can we do for you? Individual services and tailor-made chemicals for technical applications

         Reach Use

         Název
         Reach Use

         Související produkty a aplikace

         Alternative Products

         Katalogové číslo Popis  
         106469 Hydroxid sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106495 Hydroxid sodný Zobrazit ceny a dostupnost
         106498 Hydroxid sodný Zobrazit ceny a dostupnost

         Related Products

         Katalogové číslo Popis  
         106467 Hydroxid sodný Zobrazit ceny a dostupnost

         Související produkty: Brand Facete

         Kategorie

         Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Classical Inorganic Analysis > Caustic alkalis and bases EMSURE®, EMPLURA®