A part of Merck

173015 | Práškové balení pro stanovení síranů pro fotometry jiných výrobců pro 25-ml vzorky

173015
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1730150001
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Plastová láhev 100 tests
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number173015
     References
     Product Information
     HS Code3822 00 00
     Applications
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density2.6 g/cm3 (20 °C)
     pH value2.3 (12.2 g/l, H₂O, 20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H302 + H332: Zdraví škodlivý při požití a při vdechování
     H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
     Precautionary Statement(s)P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     Storage class6.1A Hořlavé látky, toxické
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Safety Information
     Hazard Symbols Toxic
     Categories of dangertoxický, dráždivý
     R PhraseR 20-25-36
     Zdraví škodlivý při vdechování.Toxický při požití.Dráždí oči.
     S PhraseS 37-45
     Používejte vhodné ochranné rukavice.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +15°C do +25°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Supplemental Information
     Specifications

     Documentation

     MSDS

     Title

     Safety Data Sheet (SDS) 

     Certificates of Analysis

     Katalogové číslo BaleníSpecifikaceČíslo šarže
     1730150001 Plastová láhevSpecifikující dokument ve formátu PDF

     Brochure

     Title
     Wasser- und Lebensmittelanalytik / Katalog
     Water and Food Analytics - Test Kits, Instruments and Accessories - / FEA catalogue

     Technical Info

     Title
     Spectroquant test kits for HACH instruments (tests for photometers of other manufacturers)

     Reach Use

     Název
     Reach Use

     Související produkty a aplikace

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     114548 Kyvetový test pro stanovení síranů Zobrazit ceny a dostupnost

     Accessories (Primary)

     Katalogové číslo Popis  
     119813 Sírany standardní roztok Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Analytics and Sample Preparation > Test Kits and Photometric Methods > Base Parameters from A to Z > Sulfate