A part of Merck

101516 | Kyselina sírová 96%

101516
Cenu nelze zjistit
Minimum Quantity needs to be mulitiple of
S dokončenou objednávkou Další informace
Ušetřili jste ()
 
Vyžádat nacenění
Omezená dostupnostOmezená dostupnost
Na skladě 
Přerušeno
Dostupné omezené množství
Dostupnost bude potvrzena
  Remaining : Will advise
   Remaining : Will advise
   Bude poskytnuto
   Kontaktujte Zákaznický servis
   Zobrazit ceny a dostupnost
   Klikněte pro vytištění této stránky
   Download Product Safety Card

   Přehled

   Replacement Information

   Tabulka spec. kláve

   CAS #EC NumberHill FormulaChemical FormulaMolar Mass
   7664-93-9231-639-5H₂O₄SH₂SO₄98.08 g/mol

   Ceny a dostupnost

   Katalogové čísloDostupnost Balení ks/bal. Cena Množství
   1015160250
   Zjišťuji dostupnost...
   Omezená dostupnostOmezená dostupnost
   Na skladě 
   Přerušeno
   Dostupné omezené množství
   Dostupnost bude potvrzena
    Remaining : Will advise
     Remaining : Will advise
     Bude poskytnuto
     Kontaktujte Zákaznický servis

     Lepenková krabice 250 ml
     Zjišťuji cenu...
     Cenu nelze zjistit
     Minimum Quantity needs to be mulitiple of
     S dokončenou objednávkou Další informace
     Ušetřili jste ()
      
     Vyžádat nacenění
     Description
     Catalogue Number101516
     DescriptionSulfuric acid 96%
     References
     Product Information
     CAS number7664-93-9
     EC index number016-020-00-8
     EC number231-639-5
     Hill FormulaH₂O₄S
     Chemical formulaH₂SO₄
     Molar Mass98.08 g/mol
     HS Code2807 00 00
     Applications
     ApplicationSulfuric acid 96% Ultrapur. CAS 7664-93-9, EC Number 231-639-5, chemical formula H₂SO₄. Sulfuric acid 96% MSDS (material safety data sheet) or SDS, storage and handling info here.
     Biological Information
     Physicochemical Information
     Density1.84 g/cm3 (20 °C)
     Melting Point-20 °C
     pH value0.3 (49 g/l, H₂O, 25 °C)
     Vapor pressure0.0001 hPa (20 °C)
     Dimensions
     Materials Information
     Toxicological Information
     Safety Information according to GHS
     Hazard Pictogram(s)
     Hazard Statement(s)H290: Může být korozivní pro kovy.
     H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
     Precautionary Statement(s)P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
     P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
     P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
     P308 + P310: PŘI expozici nebo podezření na ni: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
     RTECSWS5600000
     Storage class8B Nehořlavé leptavé nebezpečné látky
     WGKWGK 1 látka mírně ohrožující vody
     Disposal12
     Anorganické kyseliny a jejich anhydridy je třeba nejprve zředit nebo hydrolyzovat opatrným vmícháním do ledové vody, poté neutralizovat (ochranné rukavice, digestoř!) roztokem hydroxidu sodného (Kat.č. 105587). Před převedením do kontejneru D zkontrolujte pH pomocí univerzálních pH- indikátorových proužků (Kat.č. 109535). Dýmavá kyselina sírová se opatrně a po kapkách vmíchá do 40 % kyseliny sírové (Kat.č. 109286). Mějte k dispozici velké množství ledu pro chlazení! Po dostatečném ochlazení je postup zacházení s vysoce koncentrovanou kyselinou totožný s výše uvedeným postupem. Analogicky s tímto postupem lze i další anhydridy konvertovat na odpovídající kyseliny. Kyselé plyny (např. chlor, fosgen, oxid siřičitý) musí být absorbovány do zředěného roztoku hydroxidu sodného a po neutralizaci převedeny do kontejneru D.
     Safety Information
     Hazard Symbols Corrosive
     Categories of dangeržíravý
     R PhraseR 35
     Způsobuje těžké poleptání.
     S PhraseS 26-30-45
     Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).
     Product Usage Statements
     Storage and Shipping Information
     StorageSkladovat od +5°C do +30°C.
     Packaging Information
     Transport Information
     Declaration (railroad and road) ADR, RIDUN 1830 , 8, II
     Declaration (transport by air) IATA-DGRUN 1830 , 8, II
     Declaration (transport by sea) IMDG-CodeUN 1830 , 8, II, Segregation Group: 1 (Acids)
     Supplemental Information
     Specifications
     Assay (acidimetric)≥ 96 %
     Ag (Silver)≤ 50 ppt
     Al (Aluminium)≤ 200 ppt
     As (Arsenic)≤ 20 ppt
     Au (Gold)≤ 20 ppt
     Ba (Barium)≤ 200 ppt
     Be (Beryllium)≤ 20 ppt
     Bi (Bismuth)≤ 20 ppt
     Ca (Calcium)≤ 1000 ppt
     Cd (Cadmium)≤ 20 ppt
     Ce (Cerium)≤ 20.0 ppt
     Co (Cobalt)≤ 20 ppt
     Cr (Chromium)≤ 200 ppt
     Cu (Copper)≤ 50 ppt
     Dy (Dysprosium)≤ 20.0 ppt
     Er (Erbium)≤ 20.0 ppt
     Eu (Europium)≤ 20.0 ppt
     Fe (Iron)≤ 500 ppt
     Ga (Gallium)≤ 20.0 ppt
     Gd (Gadolinium)≤ 20 ppt
     Ge (Germanium)≤ 20 ppt
     Hf(Hafnium)≤ 10.0 ppt
     Hg (Mercury)≤ 500 ppt
     Ho (Holmium)≤ 20.0 ppt
     In (Indium)≤ 20.0 ppt
     K (Potassium)≤ 500 ppt
     La (Lanthanum)≤ 20.0 ppt
     Li (Lithium)≤ 20.0 ppt
     Lu (Lutetium)≤ 20.0 ppt
     Mg (Magnesium)≤ 500 ppt
     Mn (Manganese)≤ 20 ppt
     Mo (Molybdenum)≤ 50 ppt
     Na (Sodium)≤ 500 ppt
     Nb (Niobium)≤ 20.0 ppt
     Nd (Neodymium)≤ 20.0 ppt
     Ni (Nickel)≤ 100 ppt
     Pb (Lead)≤ 100 ppt
     Pd (Palladium)≤ 50 ppt
     Pr (Praseodym)≤ 20.0 ppt
     Pt (Platinum)≤ 20 ppt
     Rb (Rubidium)≤ 20.0 ppt
     Sb (Antimony)≤ 20 ppt
     Sc (Scandium)≤ 20 ppt
     Se (Selenium)≤ 500 ppt
     Sm (Samarium)≤ 20.0 ppt
     Sn (Tin)≤ 20 ppt
     Sr (Strontium)≤ 20.0 ppt
     Ta (Tantalum)≤ 50.0 ppt
     Tb (Terbium)≤ 20.0 ppt
     Te (Tellur)≤ 50 ppt
     Th (Thorium)≤ 10.00 ppt
     Ti (Titanium)≤ 50 ppt
     Tl (Thallium)≤ 20.0 ppt
     Tm (Thulium)≤ 20.0 ppt
     U (Uranium)≤ 10.00 ppt
     V (Vanadium)≤ 20 ppt
     W (Wolfram)≤ 100 ppt
     Y (Yttrium)≤ 10.0 ppt
     Yb (Ytterbium)≤ 20.0 ppt
     Zn (Zinc)≤ 200 ppt
     Zr (Zirconium)≤ 20.0 ppt
     ICP-MS: Determination after evaporation to dryness with ICP-MS
     CSDPP: Determination with cathodic stripping differential pulse polarography
     CV-AAS: Determination with cold vapour AAS

     Actual analysis values are subject to unavoidable systematic variations in this concentration range

     Související produkty a aplikace

     Alternative Products

     Katalogové číslo Popis  
     100714 Kyselina sírová 96% Zobrazit ceny a dostupnost

     Related Products

     Katalogové číslo Popis  
     100714 Kyselina sírová 96% Zobrazit ceny a dostupnost

     Související produkty: Brand Facete

     Kategorie

     Reagents, Chemicals and Labware > Inorganic Reagents > Instrumental Inorganic Analysis > High Purity Acids and Bases Suprapur®, Ultrapur
     Analytics and Sample Preparation > Spectroscopy > Certipur® Reference Materials for AAS and ICP